Giten’s Books: The Christmas Gift of Love, Truth and Silence

Giten-bild, Lulu
Giten’s books:
The Christmas Gift
of Love, Truth
and Silence
“This book changed my whole view of the world.”
Ann-Sofie Segerstedt, Sweden
“Love is not an exclusive relationship with another person; love is the quality that arises when we are in contact with our inner being, with our authentic self, with the meditative quality within, with the inner silence and emptiness. This inner emptiness is experienced by others and is expressed on the outside as love. This love is not addressed to a specific person; it is a presence and quality that surrounds a person like a fragrance.”
Swami Dhyan Giten
From the book The Language of Silence:
From Darkness to Light
Swedish and English editions
Giten’s first best-selling book in Swedish!
The book is available all over Scandinavia
Meditationens Sång, omslag

MEDITATIONENS SÅNG
– OM MEDITATION, RELATIONER OCH ANDLIG KREATIVITET


Denna bok handlar om medvetenhetens konst. Det genomgående temat är hur det inre varandet, den meditativa kvaliteten inom oss, den inre källan till kärlek och sanning, relaterar till personlig och andlig utveckling, till relationer med andra människor, till andlig kreativitet och till livet självt.

Denna bok erbjuder nycklar till andlig mognad. Dess olika teman varvas också med konkreta praktiska övningar.

Ur innehållet:
Inledning: Den inre resan
Personligheten och det inre varandet, det autentiska självet
Huvud, hjärta och varande – de tre medvetandenivåerna i det mänskliga medvetandet
Reaktion och respons – skillnaden mellan egogratifikation och varandeexpansion
Ja och nej till Livet – de tre positionerna att relatera till livet
De tre livsområdena: meditation, relationer och kreativitet
Meditation – vår inre natur
Meditationens essens
Meditationsprocessen
Meditationens två aspekter: kärlek och ensamhet
Meditationens två poler: den stilla, betraktande kvinnliga polen och den aktiva, kreativa manliga polen
Tillfredsställelsenivå
Intuition – det existentiella språket
Healing är ren kärlek
Relationer – balansen mellan kärlek och frihet
Kommunikation – nyckeln till liv, kärlek och skratt
Känslor
Den Inre mannen och den inre kvinnan
Sju steg mot det gudomliga: chakrasystemet
Relationen mellan personligheten och det inre varandet i chakrasystemet
Närvaro – att arbeta inifrån: att arbeta med människor utifrån kärlek och medvetenhet
Respons och reaktion: kamel, lejon och barn
Vision – att se klientens situation i ett helhetsperspektiv
4 Fallbeskrivningar
Att dansa med Existensen: Att arbeta med grupper av människor utifrån kärlek och medvetenhet
Ensamhet – den inre källan till glädje och kreativitet
Döden – grinden till Evigheten
Tidigare liv – det tredje ögats hemligheter
Meditationens hjärta: tomhet – frihet från jaget
Upplysning – den inre Buddhan
Meditationens konst – meditationsövningar för att transformera livskvaliteten

Meditationens Sång valdes till månadens bok av bokklubben Livsenergi, som är en av Sveriges största kvalitetsbokklubbar.

“Att läsa Meditationens sång har varit en stor upplevelse för mig.”

Lisbet Gemzell, lektor vid Lärarhögskolan och Teaterhögskolan

Den här boken förändrade hela min världsbild!”

Ann-Sofie Segerstedt

En alldeles underbar bok. Jag har läst den långsamt och
noggrant och njutit av varje ord och mening. Det är en bok
för livet, som jag kommer att läsa många gånger.”


Monica Samuelsson, Linköping

Giten är en kärleksfull förmedlare av mycket visdom.”

Lena Nikunen, terapeut, Göteborg

“Den här boken erbjuder en ovanligt nyanserad vägledning
i levnadskonst.”

Bibliotekstjänst 

“Jag värdesätter Gitens arbete och vet hur mycket gott han
sprider till så många människor.”

Lena Kristina Tuulse, psykolog, pionjär inom humanistisk psykologi och
grundare av Wäxthuset, en av de äldsta och största kursgårdarna för
personlig utveckling i Sverige

Utgiven av Solrosens förlag, inbunden bok, 216 sid,
Omslagsmålning: THE EXISTENTIAL HEARTBEAT, Swami Dhyan Giten, 2000

EN GÅVA FÖR LIVET

– SKICKA GITENS BOK MEDITATIONENS SÅNG SOM PRESENTINSLAGEN GÅVA TILL EN VÄN

Skicka Gitens bok Meditationens Sång -Om meditation, relationer och andlig kreativitet som presentinslagen gåva med en personlig hälsning till en vän på Internetbokhandeln Adlibris: http://www.adlibris.se

BESTÄLLNING 

Meditationens Sång är tillgänglig över hela Skandinavien.

Köp eller beställ boken:

SVERIGE

Adlibris: www.adlibris.se 

Vattumannens Bokhandel, Stockholm: www.vattumannen.se
Näckrosens Bokhandel, Göteborg: www.nackrosen.com

NORGE
Capris: www.capris.no 

FINLAND
Akademiska bokhandeln: www.akateeminenkirjakauppa.fi
Bookplus Kirjamaailma: www.bookplus.fi
Adlibris Pohjolan Suurin Kirjakauppa: 
www.adlibris.com/fi

English editions

Omslag, Language of Silence, Greg
SWAMI DHYAN GITEN’S NEW BOOK
THE LANGUAGE OF SILENCE:
FROM DARKNESS TO LIGHT
IS TOUCHING HEARTS AROUND THE WORLD
“I was 9 years old when I had my first spiritual awakening, my first glimpse of wholeness with Existence, my first taste of the language of silence”, says spiritual teacher and best-selling author Swami Dhyan Giten in this book. This created a deep thirst and longing in his heart and being to return to this natural and effortless experience of being one with the Whole. 

“I have always had the capacity to go within myself and to discover the silence within, the inner meditative quality, the inner source of love and truth, the inner language of silence”, Giten explains in this book. “Now I also notice that this silence is going deeper, and that I go beyond the ego and disappear into the silence.”

This book consists of a collection of quotes from Swami Dhyan Giten on silence. It also explains how silence is the flower and love and wholeness are the fragrance.

Swami Dhyan Giten has dedicated his life to teach the art of awareness and meditation. He conducts individual consultations, seminars and courses internationally. His quotes, articles and books has touched the hearts of thousands and are appearing with increasing frequency in magazines, blogs and websites.

“While reading this book which is formatted in short
segments and insightful phrases and a true delight to read and sure to later re-visit, I had the sense of listening to his open heart as it gave words to his personal silence.

Giten offers us a quite intimate connection with his inner being and thus a glimpse of the beauty within ourselves.”

Eric Rolf, international lecturer, author of Soul Medicine and former consultant to John Lennon

 

“As I started studying for Giten, a new dimension of awareness has developed step by step, which has transformed my whole life.” 

From the foreword by Emanuel Sjogren, musician and student of Giten since 5 years.

“Swami Dhyan Giten is a special teacher
with 30 years of experience in the spiritual field. I have come to know about Giten from his books and I am getting his E-mail newsletter for a long time. His books and writings are powerful, and can transform a lot of people. I request you all to read his books and share his page in social media to share truth. I guarantee that his writings are great, and I am very happy to get an interview with swami.”

Sony Mervin is a visualiser, who lives in the foothills of the Himalayas in India. His non-profit organisation Satori is famous for arranging Satsang, retreats and publications with domestic and international spiritual teachers in Tiruvannamalai and Rishikesh in India. He is currently writing the book The Big Book of Living Gurus: Satsang with 108 Spiritual Teachers from Around the World in which Giten is intervivewed.

Paperback, 142 pages

Order the book on international book store Lulu.com: www.lulu.com/spotlight/Giten 

 

Presence, lulu, ebok

Spiritual therapy works basically because we are all one. This book presents a new dimension of psychotherapy and spiritual healing with a base in meditation.
Working with people from love, truth and wholeness is the psychology of being, the science of inner transformation. The psychology of being begins where Western psychology ends. It is basically not a question of psychology; it is a question of being.
The psychology of being begins where we are and take us to that which we can be. This book is written both for people who want to discover their own inner being, and for those who work with other people and wants to discover a new love, clarity, depth and inspiration in their professional work.
The different topics of the book are combined with practical exercises.
“This book is more than a book about presence, but a manual in the art of unlocking the Soul’s Presence within the Personality.”
Eric Rolf, international lecturer and course leader, former consultant to John Lennon and author of Soul Medicine
TEXAS THERAPISTS QUOTES GITEN FROM HIS BOOK PRESENCE – WORKING FROM WITHIN: THE PSYCHOLOGY OF BEING TOGETHER WITH FREUD, JUNG, ADLER, LAING, CARL ROGERS, ABRAHAM MASLOW, SKINNER, ROLLO MAY, VICOR E. FRANKL AND WILLIAM JAMES
http://texas-therapy.us/dallas-therapists.html
Buy the book now at international book store Lulu www.lulu.com/spotlight/Giten
Omslag, Whisperings (nytt)
  
THE SILENT WHISPERINGS OF THE HEART

– An Introduction to Giten’s Approach to Life

A Beautiful Gift for Yourself or a Beloved Friend

How can we learn to listen to the silent whisperings of our heart? How does love relate to aloneness? What is intuition? How can we develop our presence, so that our presence and intuition becomes a source of love, joy, healing and wisdom in the contact with another person? What is the difference between the personality and the inner being, the authentic self? How can we develop the inner being through meditation? How do the inner man and woman express themselves on the outside in the form of relationships? How do the three life areas, meditation, relationships and creativity, relate to each other in creating a loving, fulfilling and creative life? What is spiritual maturity?

The Silent Whisperings of the Heart consists of a collection of quotes from Swami Dhyan Giten about awareness, meditation, intuition, relationships, the inner man and woman, healing, working with people from love and awareness, truth, creativity, silence, wisdom and spiritual maturity. Each page inspires you to see yourself and life in a new way, from a new dimension. This collection of quotes is an introduction to Giten’s perspective on life. It is a beautiful gift for yourself or a friend.

Giten has been compared with the poetry of Kahlil Gibran, author of the famous book The Prophet, and he has been quoted together with Albert Einstein, Carl Jung, Ramana Maharishi, Plato, Albert Schweizer, Jean-Paul Sartre, Bertrand Russel, Anais Nin, Walt Whitman, William Blake, Herman Hesse, Heraclitus, Johann Wolfgang von Goethe and the Indian book of wisdom The Upanishads.

 
“Beautiful, colourful…”

Nishkam, editor, Rebelliouspirit.com

“Warmly Recommended”

Free-Awareness.com

“In The Whisperings of the Heart, Giten points at the variety of ways in which our inner being expresses itself in terms of our actions and our relationships. He also provides insights in various areas, including of course, those of healing and intuition, meditation, art and creativity, communications, loving relationships with friends and family, working with people from love and awareness and spiritual maturity.

His comments are both useful as well as joyful and inspirational. More than anything, they motivate us to taste where we may not have fully tasted before, to taste the beyond.

Giten invites us to a celebration, a feast for the soul and delights us and inspires us with capsules of insight and conscious affirmation of the deliciousness of the divine.”

From the foreword by Eric Rolf, International lecturer, seminary leader, author of the book Soul Medicine and consultant to John Lennon, Yoko Ono, Paul Simon and Carlos Santana

“Thanks for being there in this world now with your writings from the heart.”

Inge Birgit Pescatello, Germany

“Giten writes in a poetic language. When I read Giten, I am reminded of Kahlil Gibran.

Yes, I would like to compare Giten to Kahlil Gibran.”

Gordon Banta, author of Magic of Meditation, USA

“In keeping our hearts with all diligence, Giten helps us address the issues of our lives, fluently and eloquently speaking the language of the heart.”

Larry Chang, author of Wisdom for the Soul, Washington, USA 

“While I cannot express enough how grateful I am to receive your paintings, please know I sincerely appreciate your kindness and good thought. There are so many people in this world who are in keen need of your energies that, in keeping with The Kindness Chain, I ask you to consider sharing your good will with them in the future.”

Oprah, The Oprah Winfrey Show, Chicago, USA

Buy the book now at international book store Lulu: www.lulu.com/spotlight/Giten
Giten-bild, Lulu
 

About Swami Dhyan Giten

SWAMI DHYAN GITEN, spiritual teacher and author, has more than 30 years of experience in individual counseling and in teaching awareness and meditation. He is trained in both modern psychology and in classic Eastern methods for awareness and meditation.

In 1982, when Giten was 23 years old, he was directed by the Divine presence in a trance session with the American trance chancellor Lin David Martin: “You have listened to your intuition, to your true inner voice, more than most. You have been searching for the contact with the Spirit for a long time and now it is beginning to manifest on the outer plane. You have been gifted many times in previous embodiments and now everything will come rather easy for you. I want you to put your energy into the lives of others, because you can”.

A spiritual teacher, who have counselled thousands of people, told Giten in 1984: “You will dissolve into the silence. All the earlier enlightened Masters and all the small Deva’s are just here to help you to get enlightened.”

He is author of the best-selling book Meditationens Sång (Swedish edition, www.adlibris.se), The Silent Whisperings of the Heart, Presence – Working from within. The Psychology of Being and The Language of Silence: From Darkness to Light.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s