Sjukgymnasten Ganga Hoffman anmäld till Huddinge Universitetstsjukhus och Rehab Nordväst, Solna

Tre apor, bild

Sjukgymnasten Ganga Hoffman, Huddinge Universitetssjukhus, som förtalade Giten på Facebook har anmälts till sjukhusdirektören för Huddinge Universitetssjukhus 

Jag heter Swami Dhyan Giten och är andlig lärare och författare med 40 års erfarenhet. Jag tillhör ingen andlig grupp eller tradition, utan arbetar med konsultation och utbildning inom psykologi, medvetenhet och meditation.

Jag vill informera Er om att sjukgymnasten Ganga Hoffman, som arbetar hos Er, har blivit polisanmäld för grovt förtal och kränkning.

Hoffman är medlem i Osho-rörelsen, den religiösa sekt som lyckades mörda sin egen andliga lärare och som är terroristklassade för terrordåd i USA av Amerikanska Homeland Security.

Jag annonserar på Facebook om de kurser och utbildningar som jag arbetar med sedan 40 år, där Hoffmans och omkring 20 stycken av hennes sektfränder attackerade mig med grovt förtal och kränkning. Hoffman representerar den inskränkta och aggressiva form av religiös fundamentalism, som jag betraktar för farlig.

Min professionella bedömning av denna svenska religiösa sekt sannyasorganisation är att den fungerar som en dysfunktionell grupp, där medlemmarna spelar de tre rollerna angripare, förnekare (har inte sett någonting, har inte hört någonting, har inte förstått vad som händer, som de tre aporna) och offer. Samma dysfunktionella beteende finner man i alkoholistfamiljer.

 

Ganga Hoffmans inledande förtal och kränkning på Facebook:

Jag blir kallad för “ett skämt”, “en bedragare”, “en simpel imitatör”, “en bedragare”, “en självutnämnd påve” och “att jag borde söka psykolog”

 

Ganga Hoffmans inledande förtal och kränkning på Facebook (detta är ett direkt citat från Facebook):
“Ända sedan du började “spela guru” har jag undrat över vad du håller på med. För mig har du aldrig varit mästare – mer än någon annan människa jag mött -och kommer heller aldrig att bli det. Det finns gott om självutnämnda upplysta mästare som samlar Osho-vänner runt sig. Var och en är fri att välja i varje ögonblick.
För mig är allt det du skrivit i den här gruppen ett stort skämt – en lek- och tyvärr inte i samma klass som de skämt och de lekar som Osho och livet självt visar.
Allt det du talar om, orden du använder, går att hitta i böcker, filmer och audio-filer från Osho. Du är en simpel imitatör. Att spela teater är en konst och du är en god skådespelare och regissör.
Går du djupare än så? Jag vet inte.”

– Ganga Hoffman, Leg. sjukgymnast, tidigare anställd vid Huddinge Universitetssjukhus, nu anställd på Rehab Nordväst, Solna

Det enda som är sant i Hoffmans inlägg är att hon inte vet, eftersom Hoffman har inte träffat mig på 30 år och har aldrig deltagit i några kurser med mig, vilket gjorde att både polisen och mitt juridiska ombud undrade vilken grund Hoffman egentligen hade för sina påståenden.

Hoffmans negativa förtal och kräkning gillades också av omkring 20 sektmedlemmar. Efter Hoffmans förtal, så hakade nästa person på Hoffmans negativa omdömen om att vara en “guru”. Thomas Ekenman, IT-konsult hos KPA Pension och Folksam, som aldrig ens har mött mig, ansåg att jag var en “hittipåguru”, men att “även en hittipåguru kan väcka några”.

Ganga Hoffmans inledande attack mot mig på Facebook gjorde att många trodde att det var fritt fram för att projicera sin negativitet och projektioner mot mig, vilket innebar att jag blev attackerad av c:a 30 stycken sektmedlemmar. Jag blev kallad allt från “ett skämt”, “en bedragare”, “en imitatör”, “en självutnämnd påve” till “jag borde söka psykologhjälp.”

När jag skrev ett bemötande mot detta, så censurerades detta av sitens administratör.

Till slut gjorde jag en polisanmälan för grovt förtal och kränkning mot Ganga Hoffman. Ingen person från denna site har sedan dess tagit något ansvar eller bett om ursäkt för detta.

Efter att jag informerat om att han gjort en polisanmälan, så ansåg bl.a. en sektmedlem att jag inte ser hur jag agerar, att han tycker synd om mig och att han tycker att jag borde söka psykolog hjälp.

 

Stalker-mentalitet

En av mina kursdeltagare känner Hoffman och beskriver henne som “en tragisk figur utan vänner.” Hon säger att hon har sett Hoffman begå liknande maktövergrepp mot fyra andra personer. Hoffman har i mer än 20 år ägnat sig åt illasinnat skvaller och maktövergrepp på Osho-centret i Stockholm, där hennes beteende har skyddats av ledarna och av det allmänna dysfunktionella klimatet.

En tidigare centerledare på detta center ansåg att dylikt skvaller var “sjukligt” och jagade personer som ägnade sig åt detta. Men tyvärr blev denna centerledare också utsatt för detta illasinnade skvaller och lämnade centret.

Hoffman har haft en stalker-mentalitet i sitt systematiska förtal och kränkning av människor under 20 års tid. Som Era psykiater kan säkert informera Er om så finns det mycket “omedvetet material” under en stalker-mentalitet. I Hoffmans fall verkar det också finnas en underliggande sadism i hennes aggressiva förtal och kränkning av människor.

 

Polisen och IVO

Både polisen och mina juridiska ombud undrade vilken grund Hoffmans påståenden har eftersom hon inte har träffat mig på 20 år och inte har deltagit i någon kurs med honom. Mina juridiska ombud ville yrka på en psykologutvärdering av Hoffman.

Vi har också varit i kontakt med Karolinska, där Hoffman är utbildad som sjukgymnast. Karolinska rekommenderar en anmälan till IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg. På IVO tar en handläggare detta ärende allvarligt och säger att detta är en utredning om lämplighet, etik och brott genom förtal. Handläggaren på IVO säger också att sjukgymnaster, psykologer och läkare har samma etiska riktlinjer att hålla sig till.

 

Sammanfattning

Sammanfattningsvis ifrågasätter detta ärende Hoffmans lämplighet som sjukgymnast. Att hon redan har brutit sjukgymnasters etik har IVO redan i sin inledande bedömning pekat på.

Denna information finns också publicerad på min hemsida, som en varning för Hoffman och hennes sektfränder, vilket naturligtvis inte heller är någon speciellt bra reklam för varken sjukgymnaster eller Huddinge universitetssjukhus.

Avslutningsvis kommenterar den svenska professorn i teoretisk fysik, Brage Norin, Hoffmans och hennes sektfränders attack på detta sätt:

“Fortsätt att göra ditt arbete oberoende av det hat som riktas mot dig. Ju mer hat du väcker – ju farligare ses du av ondskan. Det är ett gott betyg.”

– Brage Norin, professor in teoretisk fysik, internationellt uppmärksammad internationell klimatforskare, representant för den svenska energikommissionen i Kina, konsult för den svenska tankesmedjan Skogsa

 

Med vänliga hälsningar 

Swami Dhyan Giten

ONLY LOVE CAN DISPEL HATE: An excerpt from Giten’s coming book “Silence is the Way” on the teachings of Buddha

Giten, foto, meditation, gul tröja

Swami Dhyan Giten

SILENCE IS THE WAY

The Teachings of Buddha

Silence is the invisible door to God.”  

Swami Dhyan Giten

3. Only love can dispel hate 

From Satsang with Giten on Buddha,November 12, 2015, in Stockholm

 

“Satsang weekend with Giten was like coming home. I went into samadhi three times during the satsang weekend – and I also got a map and an understanding for how to go into samadhi again.”

– Satyama Padma, participant in Satsang weekend with Giten, December 9-11, 2016, in Stockholm 

 

Buddha says: 

SPEAK OR ACT WITH AN IMPURE MIND

AND TROUBLE WILL FOLLOW YOU

AS THE WHEEL FOLLOWS THE OX THAT DRIVES THE CART 

 

When Buddha uses the concept “impure mind”, he means mind. 

Mind is impure, and no-mind is pure. 

SPEAK OR ACT WITH AN IMPURE MIND means to speak or act from the mind. 

AND TROUBLE WILL FOLLOW YOU means that misery and suffering is the result of the mind, because the mind means unawareness.

 Mind will bring trouble and suffering as certain AS THE WHEEL FOLLOWS THE OX THAT DRIVES THE CART.

 

WE ARE WHAT WE THINK

ALL THAT WE ARE ARISES WITH OUR THOUGHTS

SPEAK OR ACT WITH A PURE MIND

AND HAPPINESS WILL FOLLOW YOU

AS YOUR SHADOW, UNSHAKABLE

 

When Buddha says “pure mind”, he means no-mind, awareness.

Happiness will follow you if you have a pure mind or no-mind. 

Suffering is a result of mind, of unawareness, happiness is a result of no-mind, of awareness. 

Happiness cannot be searched for directly, happiness can only be found if you do not search it directly.  

On the contrary, you have to search for awareness.  

When awareness comes, happiness comes of its own accord.

 

“LOOK HOW HE ABUSED ME AND BEAT ME,

HOW HE THREW ME DOWN AND ROBBED ME”

LIVE WITH SUCH THOUGHTS AND YOU LIVE IN HATE

 

“LOOK HOW HE ABUSED ME AND BEAT ME

HOW HE THREW ME DOWN AND ROBBED ME”

ABANDON SUCH THOUGHTS AND LIVE IN LOVE

 

Fear and hate exists in the past and the future, love exists in the moment, in the here and now. 

Love exists in the present moment. 

Fear and hate has a reference in the past. 

Somebody has abused you in the past, and you are carrying it like a wound. 

Fear and hate is a limitation. If you hate somebody, you also create a hate in the heart of that person towards you. 

The world lives in fear, hate, destructiveness and violence. 

Hate creates hell on earth, love creates a paradise on earth. 

True love comes from your inner being. 

It is spontaneously welling up of joy, which has nothing to do with the past or the future. 

True love is in the moment.

 

IN THIS WORLD

HATE NEVER YET DISPELLED HATE

ONLY LOVE DISPELS HATE

THIS IS THE LAW

ANCIENT AND INEXHAUSTIBLE 

 

Hate never dispels hate, darkness cannot dispel darkness. 

Only love can dispel hate. 

The eternal law is that only love dispels hate, only light dispels darkness. 

Bring light into a room and the darkness disappears by itself. 

How can you bring light into your own being?  

Through becoming silent, aware, awake and conscious. 

 That is how to bring the light in. 

The moment you are aware and awake, hate will not be found. 

It is not possible to hate somebody with awareness. 

You can only hate somebody in unawareness. 

When you are conscious, hate disappears, when you are not conscious, then hate is there.  

Love and hate, light and darkness, cannot exist together, because hate is the absence of love, darkness is the absence of light. 

 

YOU TOO SHALL PASS AWAY

KNOWING THIS, HOW CAN YOU QUARREL 

 

We waste our life in quarreling, in conflict, when life is so short. 

Use your whole energy for awareness and meditation. 

Then you can become a light. 

Meditation will make you awake, because you will discover your inner being. 

Meditation brings an awakening. 

For the first time you will feel the truth of your own being.