Satsang with Giten, August – October, 2018, in Stockholm

Giten's birthday, 2018, vitsippor+i profil

WHEN THE DROP BECOMES THE OCEAN

Satsang med Giten

Augusti – oktober, 2018, i Stockholm 

  

“Jag trodde aldrig att samadhi var möjligt, men i satsang med Giten, så knackar samadhi på dörren.”

– Padma

“När jag deltog i Satsang med Giten för första gången, så kände jag att jag hade hittat rätt. Jag kände att jag hade hittat hem. Jag trodde aldrig att en 2-timmars Satsang kunde gå så djupt. Den kärlek som jag hittade inom mig själv under Satsang med Giten bara fortsatte i en veckas tid efter Satsang.” 

– Iiris, speciallärare för autistiska barn och deltagare i Satsang med Moji och Eckhart Tolle

“Giten are real. Authentic on his way and self. A loving man, who knows the science of truth, love and life.”

Prem Pathik, India

Dessa satsanger med Giten är en direkt insikt och erfarenhet av varande. De är ett direkt möte med andlighet. Under dessa satsanger kommer Giten att prata om många djupgående aspekter av meditation och tala om grunden för att totalt gå in i den andliga erfarenhet av samadhi som Upanishaderna pratar om. Dessa satsanger med Giten kommer att vara fullt av praktisk visdom för dem som är mogna och redo att ge sig ut på en resa till källan, till källan av deras eget varande.

Under dessa satsanger kommer Giten att tala om Upanishaderna, Indiens klassiska insikt och visdom: kärnan och processen i meditation, de kvaliteter som behövs av en sökare som tillåter honom att utveckla hela sina potential, farorna och fallgroparna längs vägen, att hitta sin egen inre källa till kärlek och lycka som inte är beroende av andra eller av yttre orsaker samt den harmoniska dansen mellan meditation och kärlek, mellan kärlekens väg och meditationens väg.

Dessa satsanger stöds av stilla satsang med Giten, som är en direkt insikt och erfarenhet av varande. Det är då vi finner vår sanna potental och droppen uppgår i oceanen.

SWAMI DHYAN GITEN, andlig lärare och bästsäljande författare, har mer än 30 års erfarenhet av individuell konsultation och undervisning i meditation och medvetenhet. Han är utbildad i USA, Indien, Italien och Sverige.

När Giten var 23 år, så fick han vägledningen av den gudomliga närvaron i en transsession med amerikanska transmediet Lin David Martin: ”Du har lyssnat till din intuition, till din sanna inre röst, mer än de flesta. Du har sökt kontakt med anden under en lång tid och nu börjar det att manifesteras på det yttre planet. Du har fått gåvor i tidigare inkarnationer och nu kommer allting att komma ganska lätt för dig. Jag vill att du ger din energi i andras liv, för det kan du.”

En andlig lärare, som har väglett tusentals personer över hela världen, sa 1984 till Giten: “Du kommer att försvinna i stillheten.”

Han är författare till bästsäljande boken på svenska, “Meditationens Sång – Om meditation, relationer och andlig kreativitet”, som finns tillgänglig på Adlibris.se. Han är författare till följande titlar på engelska: “The Silent Whisperings of the Heart – An Introduction to Giten’s Approach to Life”, “Presence – Working from Within. The Psychology of Being”, “The Language of Silence – From Darkness to Light”, “The Way, the Truth and the Life: On Jesus Christ, the Man, the Mystic and the Rebel” and “Silence is the Way – On the teachings of Buddha.” Samtliga engelska titlar finns tillgängliga på internationella internetbokhandeln Lulu: www.lulu.com/spotlight/Giten

Praktisk information:

TID: 10 torsdagkvällar. 19.00 – c:a 21.00. 2, 9, 16, 23, 30 augusti. 6, 13, 20, 27 september. 4 oktober.

PLATS: Stockholm.

KOSTNAD: 1200:-

INFORMATION OCH ANMÄLAN: swami.dhyan.giten(a)gmail.com

Mystery of Life: Three satsang weekends with Giten on meditation, aloneness and death, August 2018 – February 2019, in Stockholm

Dhyan Gitens foto.

Mystery of Life

Tre satsang weekends med Giten om meditation, ensamhet och döden, augusti 2018 – februari 2019, som kan bokas som en serie satsang weekends eller bokas som separata weekends

“God is existence, an eternal play, without beginning or end.”

– Swami Dhyan Giten

Satsang with Giten is a taste of the eternal, a taste of the timeless. It can feel like we sat for 3 hours, while we only sat for 40 minutes.
I was so afraid that I would lose the silence that I had found during satsang in India, but I found the silence again in satsang with Giten. Samadhi is like dying. The fear that I experienced in the beginning in satsang when I went into samadhi, when I disappeared into the silence, has now disappeared totally.

Satsang with Giten is like coming home. I went into samadhi three times during a satsang weekend with Giten – and I also got a map and an understanding for how to go into samadhi again.
Before I started to attend satsang, I did not think that enlightenment was possible, but now I feel that it is possible.  Satsang with Giten confirms what I have really always known.

Jag trodde aldrig att samadhi var möjligt, men i satsang med Giten, så knackar samadhi på dörren.”

– Padma

“När jag deltog i Satsang med Giten för första gången, så kände jag att jag hade hittat rätt. Jag kände att jag hade hittat hem. Jag trodde aldrig att en 2-timmars Satsang kunde gå så djupt. Den kärlek som jag hittade inom mig själv under Satsang med Giten bara fortsatte i en veckas tid efter Satsang.”

– Iiris, speciallärare för autistiska barn och deltagare i Satsang med Moji och Eckhart Tolle

“Giten are real. Authentic on his way and self. A loving man, who knows the science of truth, love and life life.”

– Prem Pathik, India

 

Inituation, Toshen

10 – 12 augusti, 2018

The qualities of an Meditator

WHEN THE DROP BECOMES
THE OCEAN

Denna satsang weekend med Giten är en direkt insikt och erfarenhet av varande. Det är ett direkt möte med andlighet. Under denna satsang weekend kommer Giten att prata om meditatörens kvaliteter, många djupgående aspekter av meditation och grunden för att totalt gå in i den andliga erfarenhet av samadhi som Upanishaderna pratar om.

Denna satsang weekend med Giten kommer att vara fullt av praktisk visdom för dem som är mogna och redo att ge sig ut på en resa till källan, till källan av deras eget varande.

Under denna satsang weekend kommer Giten att tala om Upanishaderna, Indiens klassiska insikt och visdom: kärnan och processen i meditation, de kvaliteter som behövs av en sökare som tillåter honom att utveckla hela sina potential, farorna och fallgroparna längs vägen, att hitta sin egen inre källa till kärlek och lycka som inte är beroende av andra eller av yttre orsaker samt den harmoniska dansen mellan meditation och kärlek, mellan kärlekens väg och meditationens väg.

Denna satsang weekend stöds av stilla satsang med Giten, som är en direkt insikt och erfarenhet av varande. Det är då vi finner vår sanna potental och droppen uppgår i oceanen.

Initiering, Samarpan, Giten, kram

23 – 25 november, 2018

ABSOLUTE FREEDOM

– THE FLIGHT FROM THE ALONE TO THE ALONE

Ett sökande efter lycka och frihet

Upanishaderna är Indiens unika insikt och visdom om livets mysterier. Under dessa satsanger kommer Giten att prata om Kaivalya Upanishad. Kaivalya Upanishad är ett sökande efter den ultimata friheten. Det är en individuell ansträngning att bli fri. Det är en utforskning av existensens natur och tacklar några av livets mest fundamentala utmaningar: meditation, kärlek, kreativitet, ensamhet och att det eviga sökandet efter lycka och frihet.

Kaivalya betyder det ögonblick i vårt medvetande när vi är totalt ensamma, men vi inte känner oss ensamma. Vi är i total solitud, utan att känna frånvaron av den andra. Vi är ensamma, men så hela att det inte finns ett spår av behov av den andra för att göra oss tillfredsställda, hela och lyckliga.

Kaivalya betyder att vi är totalt ensamma i ett sådant tillstånd att helheten finns innesluten i vårt varande. Vårt varande blir helheten. Detta är en längtan hos människan som finns gömt i hans djupaste inre kärna.

All sorg är sorgen över att vara begränsad. All sorg är att “Jag är inte helheten”, “jag är ofullständig”, och så många saker behövs för att jag ska vara tillfredsställd och lycklig.

Ur denna utforskning uppstod för människan vad vi kallar religion. “Om jag inte är tillfredsställd och lycklig efter att ha uppnått allting som jag vill ha. Då behöver jag titta i en annan riktning, där jag inte är beroende av yttre saker för att bli hel, men där jag redan är hel i mig själv. Då kommer inte någonting annat att behövas för att vara hel.”

De som har sökt djupt har upptäckt att människan inte kommer att känna lycka och frihet så länge hans behov är beroende av andra. Så länge jag är beroende av andra för någonting, så är jag beroende, och det kan inte finnas lycka i beroende. Om man tittar på själva kärnan i sorg och lidande, så kommer man att finna beroende. Och den ultimata kärnan till all lycka är frihet.

Den ultimata friheten har kallats för moksha, den ultimata friheten har kallats för för nirvana, samma ultimata frihet har kallats för kaivalya. Det finns tre olika orsaker till detta.

Den ultimata friheten har kallats för moksha, eftersom det i detta tillstånd inte finns några begränsningar. Den ultimata friheten har kallats för nirvana, eftersom det i detta tillstånd inte finns något “jag”. I detta tillstånd försvinner ens individuella existens och bara existens finns kvar. Och vi kallar den absoluta friheten för kaivalya, eftersom i detta tillstånd finns bara “jag är”. “Jag är” innebär att allting finns i mig. Hela himlen finns i mig, månen och stjärnorna rör sig inom mig. Världar skapas och försvinner i mig. Detta “jag” har expanderat och blivit ett med existensen.

Kaivalya Upanishaden är ett sökande efter den absoluta friheten. Det kräver en individuell ansträngning för att bli fri. Dessa satsanger med Giten är ett sökande efter denna ultimata frihet, en undersökning och ett utforskande av kärlek, meditation, kreativitet och vägen till denna lycka och frihet.

 

 

Giten's birtday 2017, Padma i samadhi

22 – 24 februari, 2019

Life & Death

Under denna satsang weekend, så vänder Giten en meditatörs peneterande öga mot den dimma av rädsla och missförstånd, som omger fenomenet döden i vårt moderna sinne. Han klargör myterna kring döden och delar en vision om döden, som är både praktisk och djupt mystisk.

Upanishaderna är Indiens unika och klassiska insikt och visdom om livets mysterier, och Kathoupanishaden är unik bland Upanishadernas böcker. Det första som en meditatör, som vill lära känna livet, behöver gå genom är erfarenheten av döden. Kathoupanishaden är den unika och klassiska insikt och visdom, som behandlar dödens verklighet och dimensionerna bortom döden.

Att lära känna livet är att lära sig döendets konstart. Och någon som är rädd för döden är rädd för livet, eftersom döden är livets djupaste och mest mystiska center. Bara de som kan lära känna döden medvetet, med medvetenhet och ett välkomnande hjärta, kan lära känna livet.

Kathopanupanishaden är Indiens unika insikt och visdom, som behandlar dödens verklighet och dimensionerna bortom döden. Under denna satsang weekend kommer Giten att totalt  avslöja dödens myt. Han delar en vision som är både djupt praktisk och högstående esoterisk.

Kathopanupanisshaden är den klassiska indiska skrift, som har använts på samma sätt som den tibetanska dödsboken, för att hjälpa döende. Gitens kommentarer under denna satsang weekend skapar ljus och klarhet kring ett tema som berör oss alla och hjälpa oss att förstå dödens hemligheter och själens odödlighet.

Denna satsang weekend stöds av stilla satsang med Giten, som är en direkt insikt och erfarenhet av varande.

PRAKTISK INFORMATION:

TID: Satsang weekend: fredag 19-21, lördag 10-18, söndag 10-18.

PLATS: Stockholm.

KOSTNAD: 4000:- för alla tre satsang weekends, 1500:- för enstaka satsang weekend. Boka alla tre satsang weekend innan 5 augusti. Enstaka satsang weekend kan bokas 1 vecka före kursstart. Lunch ingår inte i priset, men det finns många ställen omkring för lunch.

INFORMATION OCH ANMÄLAN: swami.dhyan.giten(a)gmail.com

Swami Dhyan Giten: God is Existence

e72b6-fyuomfstg5x6-s4brpcm7bhiozxe5x53owqkdhmith2h3efaf17oo7qasyuuuvyikmadxnyr4vppewdsium4_vz7t8sufl7cogudz0ty5uetluqbdhbpzuh7g-bupkvlspr6gog7345wxgmthbf7runf2b6errmsjw3vqxvj0a3qmm_9iekek7bddbz1p-x8ax

God is Existence

From satsang with Giten,

19 July, 2018, in Stockholm

 

“Satsang with Giten was wonderful.”

– Deva Emanuel, participant in satsang, 19 July, 2018
 

 

The philosopher Frederick Nietzsche said in the beginning of the 20th century that God was dead.

 

God is not dead, but the Christian idea of God is dead.

 

God is not dead as God is the very ground of existence.

 

God is the soul of Existence.

 

Organized religion has always been thinking of God as a person, but this idea has to die.

 

God is not a person; God is the ground of existence.

 

 

Existence never dies, forms come and go, but existence never goes out of existence.

 

Nothing is permanent in the world of forms.

 

Bodies die, but consciousness remains.

 

Prayer to God as a person becomes meaningless, but meditation becomes meaningful.

 

Meditation means the capacity to be alone.

 

Meditation means to be so alone that you will start falling within yourself, where the abyss opens, where the inner silence and emptiness open.

 

The deeper you drown, the more you come to God.

 

You come near to God as existence, but not as a person.

 

This meeting with God will be in silence.

 

– Swami Dhyan Giten

 

 

 

 

 

 

A Fairy visits Satsang with Giten

Bildresultat för Josefairy Ivy

SATSANG WITH GITEN, 28 JUNE, 2018, IN STOCKHOLM 

“I AM GRATEFUL TO BE ABLE TO ATTEND SATSANG WITH GITEN”

– Josefairy

 

”I am grateful to be able to attend satsang with Giten. Satsang with Giten draw me deeper and deeper into the inner silence and emptiness, to the boundless and limitless within, even if my mind resisted.”

I was really happy to meet Giten! The satsang was a deeply giving experience. It was so interesting to listen to Giten explaining about silence and emptiness, about how the emptiness is really not empty, but filled.

The last years I have had longer periods when I have experience emptiness, and when I accept this experience, the emptiness becomes filled – or maybe I have experienced that it has been filled the whole time of pure being? 🙂 

What became clear was that it is a nudge of my soul that I have these states within me that exists since a long time, even if I have not understood where they came from, but as Giten said to me, that I have lived in silence and emptiness as a nun before, which makes it more clear that I must have practiced these states of being before …”

– Josefairy, who participated in satsang with Giten for the first time and who will continue to attend satsang during the autumn 2018.

 

 

Giten Quotes from the 1-day Satsang on The Pedagogics of the Buddhas, 14 July, 2018, in Stockholm

 

initiation-giten-zenleende-toshen

  “To be a spiritual teacher you need to develop the skills and the art to convey the truth to others. It is the most difficult art, because something has to be said about something that cannot be said in language, something has to be transmitted which is not transmitable.

To be a spiritual teacher needs a particular training, a particular training to convey, a particular training to help, a particular training to advice and counsel, a particular training to create new devices and methods, because every individual and age need something different.”

– Swami Dhyan Giten

“Awareness and compassion are the flower and the fragrance of the spiritual teacher. Compassion means living to give.”

– Swami Dhyan Giten

“To be a spiritual teacher is the call of compassion.”

– Swami Dhyan Giten

“The spiritual teacher speaks to the ignorant person in one language and he speaks to the conscious person in another language to help them to take steps to truth.”

– Swami Dhyan Giten

“Shraddha, loving trust, is the climate between a spiritual teacher and a student.”

– Swami Dhyan Giten

“Shraddha, loving trust, is a spiritual discipline in itself between the spiritual teacher and student.”

– Swami Dhyan Giten

“Without trust between the spiritual teacher and student it is not possible to attain to no-mind, because to attain no-mind needs trust.”

– Swami Dhyan Giten

 

 

 

 

 

 

 

 

Satsang and satsang weekend with Giten, Autumn, 2018, in Stockholm

Giten's birthday, 2018, vitsippor+i profil
Satsang and Satsang Weekend with Giten, Autumn, 2018, in Stockholm
 
 

WHEN THE DROP

BECOMES
THE OCEAN
 

Satsang with Giten on the Upanishads,

the classical insight and wisdom of India

August – October, 2018, in Stockholm

10 Thursday evenings, 19.00 PM – 21.00 PM

 

WHEN THE DROP

BECOMES
THE OCEAN

Satsang weekend with Giten on the Upanishads,

the classical insight and wisdom of India

10 – 12 Augusti, 2018, in Stockholm

Read more in Swedish about satsang with Giten, August – October, 2018:
 
Read more in Swedish about Satsang Weekend with Giten, 10-12 August, 2018: