Anmälan till IVO mot legitimerade sjukgymnasten Ganga Anna Hoffman ang. utredning för lämplighet för förtal och kränkning

Anmälan till IVO, inspektionen för vård och omsorg, mot legitimerade sjukgymnasten Ganga Anna Hoffman, ang utredning för lämplighet och brott för förtal och kränkning

Jag heter Swami Dhyan Giten och är beteendevetare och andlig lärare med 40 års erfarenhet och författare till bästsäljande boken på svenska, ”Meditationens Sång – Om meditation, relationer och andlig kreativitet (adlibris.se) Jag är utbildad i USA, Sverige, Italien och Indien. Jag tillhör ingen andlig grupp eller tradition, utan arbetar med konsultation och utbildning inom psykologi, medvetenhet och meditation.

Jag vill anmäla legitimerade sjukgymnasten Ganga Anna Hoffman, för utredning av lämplighet och etik p.g.a. brott genom förtal och kränkning. Jag har tidigare varit i kontakt med en handläggare på IVO ang. detta ärende, som ansåg att detta är en utredning om lämplighet, etik och brott genom förtal och kränkning. Handläggaren på IVO kommenterade också att sjukgymnaster, psykologer och läkare har samma etiska riktlinjer att hålla sig till.

Ganga Anna Hoffman är medlem i Osho-rörelsen eller sannyasrörelsen, den religiösa sekt som lyckades mörda sin egen andliga lärare och som är terroristklassade för terrordåd i USA av amerikanska Homeland Security.

Min professionella bedömning av denna svenska religiösa sekt sannyasorganisation är att den fungerar som en dysfunktionell grupp, där medlemmarna spelar de tre rollerna angripare, förnekare (har inte sett någonting, har inte hört någonting, har inte förstått vad som händer, som de tre aporna) och offer. Samma dysfunktionella beteende finner man också i alkoholistfamiljer.

Ganga Anna Hoffman har i mer än 30 år systematiskt ägnat sig åt illasinnat skvaller, förtal och maktövergrepp på Osho-centret i Stockholm, där hennes beteende har skyddats av ledarna och av det allmänna dysfunktionella klimatet. När jag nu har lämnat klagomål mot henne för förtal och kränkning, så regerar sekten med totalt förnekande och tigande.

Jag var i kontakt Jivan Kavya Eva Wells, vilket är en av ledarna för denna sekt i Stockholm. Hon är en mycket aggressiv och manipulativ person, vars ledarstil består av att kränka och trycka ner människor. Jag anser att hon är en av de personer som jag anser vara mest ansvarig för att denna sekt i Stockholm blivit en dysfunktionell grupp. När jag framför kritik till henne mot Hoffman för förtal, så förnekar Wells detta totalt. Hon bekräftar inte ens att detta skulle vara ett övergrepp. I stället anser hon att detta är mitt eget fel och att jag inte är tillräckligt “ödmjuk”. När jag inte tillåter henne att manipulera mig och vidhåller att jag anser att detta är förtal, så blockerar Wells mig på Facebook. Resten av sekten tiger och förnekar detta totalt.

En lika representativ som skrämmande bild av Wells är när den enda AIDS-sjuka medlemmen försökte göra ett sista besök på sektens center i Stockholm för att ta ett sista farväl. Hon möttes av Wells som spände ögonen i henne och uppfodrande sa: “Vad gör du här. Försvinn!” och i praktiken slängde ut henne på gatan. Denna kvinna dog två dagar efteråt. Denna historia berättades för mig av en vän till den sjuka kvinnan, som var med henne och som var skakad över detta hjärtlösa bemötande. Wells är också en vän till Hoffman och Hoffman är närmast Wells adjutant. Wells är också en av de få personer som har blivit tvingad att officiellt be om ursäkt till alla människor som hon har skadad i sekten egen tidning.

Jag kan också tillägga att på den Facebookgrupp, där detta övergrepp skedde, så finns det många personer med olika slags legitimationer, som inte heller agerat på något sätt.

Hoffman representerar den inskränkta, aggressiva och fanatiska form av religiös fundamentalism, som jag betraktar som både dum och farlig. En av mina kursdeltagare känner Hoffman och beskriver henne som “en tragisk figur utan vänner.” Hon säger att hon har sett Hoffman begå liknande maktövergrepp mot flera andra personer.

När den internationella andliga läraren Barry Long besökte Sverige för ett antal år sedan, så ställde sig Hoffman upp och gallskrek mot honom. Orsaken var även denna gång hennes fanatiska och religiösa fundamentalism. När Barry Long besökte Sverige igen, så bad han medlemmar ur sannyassekten att inte delta.

Hoffman fick också sin legitimation som sjukgymnast helt nyligen, men det tar inte lång tid innan hennes lämplighet blir ifrågasatt och hon bryter mot sjukgymnasters etiska regler. Det förtal som hon framfört mot mig gjorde hon dessutom under tiden som hon arbetade på Huddinge universitetssjukhus.

 

Ganga Hoffmans inledande förtal och kränkning på Facebook

– Jag blir kallad för “ett skämt”, “en bedragare”, “en simpel imitatör”, “en bedragare”, “en självutnämnd påve” och “att jag borde söka psykolog”

Jag annonserar på Facebook om de kurser och utbildningar som jag arbetar med sedan 40 år, och jag annonserade på denna sekts svenska Facebookgrupp, eftersom det finns ett intresse för meditation. Det var Hoffmans och omkring 20 stycken av hennes sektfränder attackerade mig med grovt förtal och kränkning.

Ganga Hoffmans inledande förtal och kränkning på Facebook (detta är ett direkt citat, som är kopierat direkt från Facebook): 
“Ända sedan du började “spela guru” har jag undrat över vad du håller på med. För mig har du aldrig varit mästare – mer än någon annan människa jag mött -och kommer heller aldrig att bli det. Det finns gott om självutnämnda upplysta mästare som samlar Osho-vänner runt sig. Var och en är fri att välja i varje ögonblick.
För mig är allt det du skrivit i den här gruppen ett stort skämt – en lek- och tyvärr inte i samma klass som de skämt och de lekar som Osho och livet självt visar.
Allt det du talar om, orden du använder, går att hitta i böcker, filmer och audio-filer från Osho. Du är en simpel imitatör. Att spela teater är en konst och du är en god skådespelare och regissör.
Går du djupare än så? Jag vet inte.”

– Ganga Hoffman, Leg. sjukgymnast, Huddinge Universitetssjukhus, Rehab Nordväst, Solna

Det enda som är sant i Hoffmans inlägg är att hon inte vet, eftersom Hoffman har inte träffat mig på 30 år och har aldrig deltagit i några kurser med mig, vilket också gjorde att polisen också undrade vilken grund Hoffman hade för sina påståenden.

Genom sitt förtal och kränkning drog Hoffmans också igång ett stort antal negativa kommentarer från en omedveten mobb av sektmedlemmar, vilka aldrig överhuvudtaget har träffat mig. Efter Hoffmans förtal hakade nästa person på Hoffmans negativa omdömen om att vara en “guru”. Thomas Ekenman, IT-konsult hos KPA Pension och Folksam, som aldrig ens har mött mig, ansåg att jag var en “hittipåguru”, men att “även en hittipåguru kan väcka några”.

Ganga Hoffmans inledande attack mot mig på Facebook gjorde att många nu trodde att det var fritt fram för att projicera sin negativitet och projektioner mot mig, vilket innebar att jag blev attackerad av c:a 30 stycken sektmedlemmar. Jag blev kallad allt från “ett skämt”, “en bedragare”, “en imitatör”, “en självutnämnd påve” till “jag borde söka psykologhjälp.”

När jag skrev ett bemötande mot detta, så censurerades detta av sitens administratör.

Ingen person från denna site har sedan dess tagit något ansvar eller bett om ursäkt för detta. Det var bara en enda person på denna Facebookgrupp, som insåg att detta detta var ett övergrepp.

Efter att jag informerat om att jag ansåg att detta var förtal, så ansåg bl.a. en sektmedlem att jag inte ser hur jag agerar, att han tycker synd om mig och att han tycker att jag borde söka psykolog hjälp.

Sedan detta har det varit totalt förnekande och tigande från sekten.

 

Stalker-mentalitet

En tidigare centerledare på denna sekts center i Stockholm ansåg att dylikt skvaller var “sjukligt” och jagade personer som ägnade sig åt detta. Men tyvärr blev denna centerledare också utsatt för detta illasinnade skvaller och lämnade centret.

Under utredningen av detta ärende, så visade det sig också att Hoffman även varit drivande i att sprida sinnesjuka rykten om mig när jag skrev om andlighet i tidningen Astrologen och sannyasrörelsen hade en restaurang, Zorba the Buddha, i Stockholm på 80-talet. Jag hade ingenting att göra med vare sig sannyas eller denna restaurang. Samma mönster upprepade sig även denna gång och ett stort antal sektmedlemmar spred som sinnesjuka rykten om mig. Detta förstärker ytterligare min bedömning att detta är en kroniskt dysfunktionell sekt. Först efter 10 år bad en enda person av de som spridit dessa rykten om mig med orden: “Det var så lätt att dras med i denna ryktesspridning”.

För Hoffmans del så framstår det som att hon har fungerat som en stalker under en lång tid. Som varje psykiater kan bekräfta, så finns det mycket omedvetet material under en stalkerattityd, vilket ytterligare ifrågasätter Hoffmans lämplighet som legitimerad sjukgymnast. Jag har skickat en ett mail till den ansvarige för restaurangen Zorba the Buddha, Thora Beijbom, och bett henne kommentera hur Hoffman kunde sätta få sätta igång detta förtal och rykten om mig, men Beijbom vill inte kommentera.

Hoffman har haft en stalker-mentalitet i sitt systematiska förtal och kränkning av människor under 30 års tid. Hon har också under hela denna tidsperiod systematiskt förtalat och spridit illasinnade rykten om mig, trots att jag inte har någonting med henne att göra och hon har aldrig gjort en kurs hos mig.

Som er psykiater kan säkert informera Er om så finns det mycket “omedvetet material” under en stalker-mentalitet. I Hoffmans fall verkar det finnas ett underliggande trauma, som orsakat en sadism och ett återupprepningstrauma i hennes systematiska aggressiva förtal och kränkning av människor under 30 års tid, utan att hon någonsin verkat ha tagit något ansvar för sina handlingar. Hon har också skyddats av personer som Jivan Kavya, en av ledarna för sekten i Stockholm, som själv verkar ha svårt att känna igen ett övergrepp.

Efter att jag har konfronterat Hoffman med detta, så har Hoffman tagit bort information på Facebook om att hon är utbildad på Karolinska som sjukgymnast, vilket tyder på att hon förstår att hennes beteende inte är förenligt med hennes etiska och professionella roll och etiska som sjukgymnast.

 

Polisen, IVO och landstinget

Polisen undrade vilken grund Hoffmans påståenden har eftersom hon inte har träffat mig på 30 år och inte har deltagit i någon kurs med honom.

Vi har också varit i kontakt med Karolinska, där Hoffman är utbildad som sjukgymnast. Karolinska rekommenderar en anmälan till IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg. På IVO tar en handläggare detta ärende allvarligt och säger att detta är en utredning om lämplighet, etik och brott genom förtal. Handläggaren på IVO säger också att sjukgymnaster, psykologer och läkare har samma etiska riktlinjer att hålla sig till.

Hoffman arbetar varken kvar på Huddinge Universitetssjukhus eller Rehab Nordväst i Solna. Jag har informerat både dessa arbetsplaster om kritiken mot Hoffman, vilket de inte var medvetna om. Hoffmans chef på Rehab Nordväst blev informerad om detta för några månader sedan och blev ganska chockad över dess uppgifter. Hon ville prata med sin verksamhetschef Ulrika Holm för att kunna ta ett beslut i detta ärende. Hoffman arbetar inte kvar på Rehab Nordväst.

 

Internationella kommentarer och reaktioner

Detta förtal och kränkning skapade många kommentarer och reaktioner från människor som har gjort mina kurser och utbildningar:

 

“I am ashamed by the attack on Giten from the Swedish sannyas movement. I am ashamed that people that have been sannyasins for so long are so unconscious.”

– Satyama Padma, participant in satsang with Giten

 

“Sad to hear, but no surprise really, these tendencies are in us all and everywhere. Spiritual ego is maybe the strongest.”

– Azman Hansraj Högberg, Sverige

“Fortsätta ditt goda arbete, där du är uppskattad och lägg inte någon energi på dem som inte uppskattar dig. Låt dem inte dra ner dig till en konfliktnivå som inte gagnar dig.”

Lennart Hallstrom, redaktör, Ljusa sidorna, den största alternativa nyhetskanalen i Sverige

RESPONS FRÅN ANDLIGA LÄRAREN PREM PATHIK I INDIEN

“This must be a few ones who are really not living their lives as they like.

You are real.

Authentic on your way and self.

A loving man,

who knows the science of truth, love and life.

You will have to stand with your own being.

You can.

My love wishes to you Always.

I know you are right on your way.

These women who are just now

Searching a deeper space

can never know you.

You know yourself.

It is enough.

Love to you.”

– Prem Pathik, India

 

Avslutningsvis kommenterar den svenska professorn i teoretisk fysik, Brage Norin, Hoffmans och hennes sektfränders attack på detta sätt:

“Fortsätt att göra ditt arbete oberoende av det hat som riktas mot dig. Ju mer hat du väcker – ju farligare ses du av ondskan. Det är ett gott betyg.”

– Brage Norin, professor in teoretisk fysik, internationellt uppmärksammad internationell klimatforskare, representant för den svenska energikommissionen i Kina, konsult för den svenska tankesmedjan Skogsa

Sammanfattning

Sammanfattningsvis ifrågasätter detta ärende Hoffmans lämplighet som sjukgymnast. Att hon redan har brutit sjukgymnastersetik har IVO redan i sin inledande bedömning pekat på.

Hoffman har också redan fått möjlighet yttra sig om min kritik mot henne. I ett skriftligt meddelande till henne har jag sagt att jag anser att detta är förtal och kränkning och att jag kommer anmäla detta. Hennes korta svar var: “Försöker du skrämma mig. Det här är vad jag tycker.”, vilket är ytterligare är ett exempel på hennes brist på lämplighet och personlig mognad.

Jag kan också lämna förslag på personer att prata med som kan verifiera dessa uppgifter, men dessa personer tillhör sekten i olika grad – och får nog betraktas som fientliga vittnen.

Avslutningsvis så kommenterade en av de äldsta medlemmarna av sekten, som också känner Hoffman och hennes gelikar, detta ärende till mig med orden: “Ett råd i all välmening. Fortsatt framåt utan att titta bakåt, låt andra göra vad de ska göra, det är deras val – du behöver inte deras begränsning.”, vilket i sin milda ton är en svidande kritik mot Hoffman. Det är tyvärr också en lika svidande kritik mot en andlig organisation, som har blivit en fanatisk religiös mobb.

 

Med vänliga hälsningar

Swami Dhyan Giten

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s