Giten Quotes

Innes, Giten och Mukta
ENGLISH
GITEN QUOTES – LIFE, LOVE AND TRUTH
The International book site Goodreads with 30 million users shares a collection of 140 Giten quotes.
Spiritual teacher and author Swami Dhyan Giten has spoken on a variety of topics of concern to modern man, for example meditation, awareness, love, joy, healing, relationships, creativity, mysticism, truth, silence, emptiness and enlightenment.
 
“Every loving word and action create a far reaching ripple effect – like the waves of the ocean.”
―  Swami Dhyan Giten
Read more on Goodreads:
SWEDISH

GITEN-CITAT: LIV, KÄRLEK OCH SANNING

“Intuition handlar om att lära oss lyssna till vårt hjärtas stilla viskningar.Att följa vårt hjärta behöver inte alltid vara lätt, men det innebär att vi följer vår egen kärlek och sanning.”

– Swami Dhyan Giten

Gitens Värld delar en samling citat från Giten.

Andliga läraren och författaren Swami Dhyan Giten har talat om ett stort antal andliga teman och ämnen som berör den moderna människan t.ex kärlek, glädje, relationer, accepterande, intuition, healing, tillit, kreativitet, vänskap, andlig utveckling, medvetenhet, livet, meditation, stillhet, andlighet, mysticism, sanning, visdom, döden, enhet med livet, Gud och upplysning. Han har också talat om ett antal andliga lärare och andliga traditioner som Vedanta, Yoga, Tantra, Tao, Chakra-systemet, Lao Tzu, Patanjali, Buddha och Jesus.

Läs mer på Giten’s officiella hemsida:

http://www.giten.net/giten/viskningar.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s