Individuella konsultationer (Swedish)

Individuella konsultationer med Giten
i Stockholm
Innes, Giten och Mukta
“Giten gav mig livet tillbaka. Ett uppvaknande. Jag har sett det vackra i livet, och jag vet att det här är vägen.

Tycker mycket om Giten. Han är fantastisk. Den närvaron och inverkan han har på människor. Hans klokskap och humor.”
 
– Prem Mukta, Stockholm
 
 
“Gitens arbete handlar om det bortom, det leder dig bortom dig själv, vilket jag älskar. Om jag ser tillbaka på den person som jag var när jag startade Satsang med Giten, och den person som jag är nu, så är det två helt olika personer.”
– Prem Mukta, deltagare i Sound & Silence: 2-dagars Satsang Weekend med Giten, 6-7 december, 2014, i Stockholm

“Sedan jag började studera för Giten, så har en ny dimension av medvetenhet utvecklats steg för steg, vilket har transformerat hela mitt liv.”

Deva Emanuel, musiker och en av Gitens studenter sedan 6 år

“Om det finns en balans mellan kroppen, sinnet och själen, om det finns en balans mellan de fysiska, psykologiska och andliga nivåerna, så skapar detta balans och hälsa. Om det finns en obalans mellan kroppen, sinnet och själen, om det finns en obalans mellan de fysiska, psykologiska och andliga nivåerna, så skapar detta obalans och ohälsa.”
– Swami Dhyan Giten
“Giten har en intuitiv klarsynthet, som jag litar på.”
– Satyama Padma

Personlig och andlig vägledning med

Swami Dhyan Giten

De här individuella konsultationerna är en möjlighet att utforska aktuella frågor i ditt liv just nu t ex i personlig och andlig utveckling, i relationer och i arbete och kreativitet, vilket kan skapa större möjlighet för val, förändring eller accepterande.
Dessa individuella konsultationer inleds med att Giten gör en 10-minuters intuitiv kartläggning av ditt chakrasystem och av balansen mellan din inre man och kvinna, för att avgöra var utvecklingspotentialen finns i ditt liv just nu.
I dessa konsultationer använder Giten sin egen unika kombination av närvaro, intuition, samtal, lyssnande, gestaltterapeutiska metoder och mer än 20 års erfarenhet av personlig och andlig vägledning, för att skapa insikt om hur din nuvarande situation relaterar till din andliga utveckling och för att se vad som står i vägen för att vara i kontakt med ditt eget autentiska varande, med din egen inre källa till kärlek och sanning. 
Pris: 700: -/1 tim.

Mottagning: Stockholm

Information och Bokning: swami.dhyan.giten(a)gmail.com
BEING med Giten

Individuell 1-dags Satsang med Giten

En unik syntes mellan terapi och meditation

Djupt inom oss finns det inre varandet, vårt autentiska själv, den meditativa kvaliteten inuti, den inre stillheten och tomheten, den inre källan till kärlek och sanning, där vi redan är ett med livet.
Denna individuella 1-dags Satsang med Giten är en unik möjlighet att göra en vacker och mystisk resa in i vårt inre varande, där Giten kommer att använda ord, stillhet och medvetenhet, för att hjälpa dig att återupptäcka ditt autentiska inre varande, den inre kapaciteten att överlämna oss till livet, där vi finner en glädjefull, levande och expanderande relation till Existensen.
En andra tonvikt i detta utvecklingsprogram är att utforska hur vårt inre varande utvecklar sig i relationer och kreativitet.
Detta program är en inbjudan till människor som har tillräcklig livserfarenhet, för att upptäcka sitt eget autentiska inre varande. För att boka denna individuella dag med Giten, så behöver du ha träffat Giten tidigare i Satsang eller i individuell konsultation.

Denna heldag inleds med inleds med att Giten gör en 10-minuters intuitiv kartläggning av ditt chakrasystem och av balansen mellan din inre man och kvinna, för att avgöra var utvecklingspotentialen finns i ditt liv just nu. Denna kartläggning av din utvecklingspotential kommer vara vägledande för hur din individuella heldag utformas.

Under denna dag kommer Giten att använda individuell vägledning, medvetenhetsövningar, kreativitet och Satsang i stillhet och meditation, för att hjälpa dig att upptäcka ditt autentiska inre varande.

Pris: Heldag kl 10-18 med Giten: 1500:-.
Mottagning i Farsta 15 minuter från Stockholm C.
Information och bokning: swami.dhyan.giten(a)gmail.com
Rekommenderade förkunskaper: Gitens bok Meditationens Sång – Om meditation, relationer och andlig kreativitet (Solrosens förlag, 2001, tillgänglig på Internetbokhandeln www.adlibris.se)
BEING
– THE ULTIMATE MYSTERY
När droppen blir Oceanen
Avancerat individuellt utvecklingsprogram med Swami Dhyan Giten, andlig lärare och författare, som har 30 års erfarenhet av individuell konsultation och undervisning i medvetenhet och meditation.
Djupt inom oss finns det inre varandet, vårt autentiska själv, den inre stillheten och tomheten, där vi redan är ett med livet.

Detta program är en vacker och mystisk resa in i vårt inre varande, där Giten använder stillhet, ord och medvetenhet, för att återupptäcka vårt autentiska inre varande, kapaciteten att överlämna oss till livet, där vi finner en glädjefull, levande och expanderande relation till Existensen.

En andra tonvikt i detta utvecklingsprogram är att utforska hur vårt inre varande utvecklar sig i relationer och kreativitet.
Detta program är en inbjudan till människor som har tillräcklig livserfarenhet, för att upptäcka sitt eget autentiska inre varande.

Pris: 10 individuella sessioner/4 500: -. Dessa sessioner varar i 1-1,5 timme och kan både läggas upp 1 gång per vecka eller med längre tidsintervall upp till 1 gång/månad. Mellan sessionerna kan praktiska övningar och meditationer rekommenderas, för att integrera insikterna i vårt liv. Kostnaden kan läggas upp på tre delbetalningar om 1 500.

Mottagning i Farsta 15 minuter från Stockholm C.
Information och bokning: swami.dhyan.giten(a)gmail.com
Rekommenderade förkunskaper: Gitens bok Meditationens Sång – Om meditation, relationer och andlig kreativitet (Solrosens förlag, 2001, boken finns tillgänglig på Internetbokhandeln www.adlibris.se
 
 
 
 
INSIKT
– INDIVIDUELLT TERAPI – OCH
 
MEDITATIONSPROGRAM

Det här individuella utvecklingsprogrammet består av en serie av 10individuella konsultationer 1 gång/vecka. Det är ett tillfälle att få det förlängda stöd och individuella vägledning, som kan skapa djup insikt i ditt eget varande, i din egen sanning, och att utveckla ditt varande i inre utveckling, relationer och i arbete och kreativitet.
Detta utvecklingsprogram kan stödja alla aspekter i ditt liv: relationer, känslor, kommunikation, hälsa, inre utveckling, meditation, kreativitet och arbete.
 
Detta utvecklingsprogram syftar till att stödja Dig att finna Din egen unika väg att arbeta och leva, som är grundat i din egen medvetenhet, i dina egna talanger, förmågor och intressen.
 
 
Pris: 10 sessioner/4 500: -. Kostnaden kan läggas upp på tre delbetalningar om 1 500.
 
Mottagning i Farsta 15 minuter från Stockholm C
 
Information och Bokning: swami.dhyan.giten(a)gmail.com

Rekommenderade förkunskaper: Gitens bok Meditationens Sång – Om meditation, relationer och andlig kreativitet (Solrosens förlag, 2001, tillgänglig på Internetbokhandeln www.adlibris.se

NÄRVARO
 
– ATT ARBETA INIFRÅN
Individuellt handlednings- och
 
utbildningsprogram i
 
Varandets psykologi för terapeuter

och healers
Vad innebär det att vara närvarande för oss själva och för en annan person? Hur kan vi utveckla vår närvaro, så att vår närvaro och intuition blir en källa till kärlek, glädje, accepterande, sanning, visdom, stillhet och kreativitet i kontakten med en annan person?
 
Den viktigaste terapeutiska egenskapen är förmågan att vara närvarande med ett öppet hjärta och att vara grundad i vårt inre varande, genom vilket vi kan möta en annan person.
 
Under denna handledning kommer vi att utforska en ny dimension av meditativ terapi, utforska skillnaden mellan personligheten, det psykologiska jaget, och det inre varandet, det autentiska självet, både i oss själva och i en annan person, och undersöka hur att bringa denna meditativa närvaro in i den terapeutiska processessen. Vi kommer också att titta på många tekniska färdigheter genom klienthandledning och utbildning.
 
Under denna handledning kommer vi att utforska följande teman:
1. Närvaro – den inre “ja”-kvaliteten, att utveckla en meditativ närvaro.
2. Intuition – Att utveckla en tillit till oss själva och till vår intuition, vår inre källa till kärlek, sanning och visdom.
3. En accepterande attityd – Att utveckla en förståelse för den helande styrkan i en accepterande attityd.
4. Medvetandets sju nivåer – Att utveckla en intuitiv sensitivitet för det mänskliga medvetandets sju nivåer.
5. Relationer – Att utveckla en förståelse för hur relationer generellt fungerar och med specifik tonvikt på terapeut/klient-relationen.
6. Inre man och kvinna – Att utveckla en förståelse för den aktiva och kreativa manliga sidan och den betraktande och intuitiva kvinnliga sidan.
7. Kreativitet – hur de tre livsområdena meditation, relationer och kreativitet relaterar till och berikar varandra, för att skapa ett rikt, kreativt och tillfredsställande liv.
8. Grupp och organisation: Gruppdynamik – Medvetenhetskomponenterna i att arbeta med en grupp eller en organisation från kärlek, sanning och helhet, så att helheten blir större än de enskilda delarna.
 
Pris: Grundutbildning: Grundkurs 10 sessioner/4 500: -. Kostnaden kan läggas upp på tre delbetalningar om 1 500:-. Avancerad kurs: Den inre dimensionen. 10 sessioner/4.500:-.
 
Mottagning i Farsta 15 minuter från Stockholm C
 
Information och Bokning: swami.dhyan.giten(a)gmail.com
 
Kurslitteratur: Swami Dhyan Gitens bok “Presence – Working from within. The Psychology of Being” (Lulu.com, 2012).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s