Satsangdag med Giten: The Mysteries of Life & Death, 3 februari, 2018, i Stockholm

GitenochPadma(300dpi)

 

Satsangdag: Livet och döden
Swami Dhyan Giten

The Mysteries of Life & Death

1-dags satsang med Giten.

Lördag 3 februari, kl 10-18, 700:-

En kärleksfull inbjudan till en 1-dags satsang med Giten på temat The Mysteries of Life & Death, som kommer att handla om att utveckla vår intuition, vår tillit till oss själva, och att upptäcka vad som finns bortom vår synliga värld och att förstå att döden inte är det definitiva slutet på vår existens, utan att döden är dörren till existensen.

Teman under dagen:

1. Meditation: Att utveckla vårt inre varande, att vara i stillheten

2. The Art of Healing: att utveckla vårt inre ljus

3. Inner guide och inner teacher: Att utveckla en tillit till oss själva och till vår intuition, vår inre lärare och guide

4. Chakras: Att förstå relationen mellan chakras och våra intuitiva och andliga förmågor t.ex klärvoajans.

5. Existensens nivåer av medvetande: Upanishadernas, indiens klassiska insikt och visdom om de fysiska och andliga världarna samt vad som ligger bortom vår synliga värld, som besvarar frågor om livet efter döden.

Plats:Stockholm (Vägbeskrivning meddelas i samband med anmälan.)

Avgift: 700:- senast 25 januari

Epost: swami.dhyan.giten(a)gmail.com

Hemsida: www.swamidhyangiten.wordpress.com

Advertisements