Varför är sannyasrörelsen så rädda för Giten?

Giten, gultröja, namaste, closeup

 

Läs också nedan Not the Master in Your Own Home Town,

 ett utdrag från Gitens bok on Jesus Kristus

 

Hej Giten,

Läste det du nu skrev på FB, om GANGA HOFFMANs förtal. Jag vet att du tidigare skrivit att de förtalar dig, och jag begriper inte varför. Enligt det jag begriper så bottnar det mesta av människans destruktivitet ur rädslor.

 Det enda du gör är att du är en ”andlig lärare”, inte en ”andlig ledare”. Kan det vara så simpelt att Ganga ser Dig Giten som en konkurrent? Någon som drar potentiella kunder från dem själva? Eller tycker de att du har ”fel sanning” som strider eller konkurrerar med deras sanning? Varför skulle Ganga och sannyasorganisationen vara rädda för dig?

Obegripligt!

 Jag själv känner inombords att andlighet & medialitet inte är något som skall blanda in girighet i. Naturligvis behöver de som gör extraordinära insattser få kompensation, med det är inte girighet. Olika andliga lärare förmedlar oftast samma budskap/sanning med olika förklaringar, olika aspekter. Men kärnan de vill förmedla är dessamma. Det är ju som fingret som pekar på månen, budskapet är månen, inte fingret som pekar på månen. Vi väljer alla intuativt vilket finger som får oss att se på månen. Många fingrar försöker få oss att se på månen, men en majoriteten väljer att enbart se på fingret, och gärna diskutera det. Om nu Ganga är en av fingrarna, varför försöker hon då slå bort andra fingrar?


Jag lyssnar ofta på dina satsanger från youtube. Tack Giten! Tack att du är så generös och gör dessa åtkomlig för så många. Jag känner igen så mycket av det du berättar, det främst från en bok som jag läst flertal gånger, som berört mig mest: ”Den sanna revolutionen : en berättelse om ett uppvaknande” av Nukunu Larsen. Han är idag också en andlig lärare, en av mina närmaste vänner var flitig på hans (svin-)dyra kurser. Inget för mig.


Jag ska någon dag boka tid med dig, vet inte när, men jag kommer återkomma då det fungerar för mig.


Tills dess… ha en så underbar sommar

Ilkka Masko

***

Not the Master

 in Your Own Home Town

An excerpt from the book “Jesus Christ: The Way, The Truth and the Life

The book is a compilation of lectures during Satsang with Giten on Jesus Christ

Matthew 13

AND WHEN HE WAS COME INTO HIS OWN COUNTRY, HE TAUGHT THEM IN THEIR SYNAGOGUE, INSOMUCH THAT THEY WERE ASTONISHED AND SAID, WHENCE HATH THIS MAN THIS WISDOM AND THESE MIGHTY WORKS?

IS NOT THIS THE CARPENTER’S SON? IS NOT HIS MOTHER CALLED MARY? AND HIS BRETHREN, AND HIS SISTERS, ARE THEY NOT ALL WITH US? WHENCE THEN HATH THIS MAN ALL THESE THINGS? AND THEY WERE OFFENDED IN HIM.

People were not so offended with Buddha or Lao Tzu as people were offended with Jesus.

With Buddha, he is so far away that you either do not understand him, or people could understand that he was the essence of the Upanishads.

With Jesus, people were offended, because he was just like them. They could not understand him. The said: “We know him! Isn’t he the carpenter’s son!”.

Buddha was also the son of a king, while Jesus was a carpenter’s son.

People could not understand. From where comes his wisdom?

They were offended, their ego was offended.

BUT JESUS SAID TO THEM, A PROPHET IS NOT WITHOUT HONOUR,

SAVE IN HIS OWN COUNTRY, AND IN HIS OWN HOUSE.

It has happened so many times that the people who are closest will always misunderstand.

We could expect the contrary, that the people of Jesu’s village would understand him first. The pepople of Jesu’s house, his family, his relatives, would understand him first.

But that does not happen.

A deep insight into the human ego is needed to understand it.

With those that are closest to you, it is very difficult to believe that they had gone beyond and above you.

If somebody else, who is not close to you, goes beyond you. the competetive ego does not arise.

But if your brother goes. and you are left behind, your ego is hurt.

You feel defeated, a failure. Then the easiest way is to deny that he has gone beyond.

Jesus offended his own village, family and relatives.

They knew Jesus’ birth date, they knew his father, his mother, his brothers and sisters.

So Jesus can not be forgive.

Jesus is a quality of love, but to be able to see this quality, you have to drop your ego.

The presence, the quality of Jesus offends, because you will feel that you have failed.

His very being, his presence, offends you.

With Jesus there are tow qualities: either you follow him or you deny him, you become an enemy.

When Jesus was crucified, many felt a relief.

Very rare people could follow Jesus, because they were ready to drop their egos.

And even those that followed Jesus, hesitated and had doubts before they could say yes, before they can trust.

Jesus is a total yes to life, a total trust in life.

– Swami Dhyan Giten

Giten New Year Greeting: THE SILENT REVOLUTION OF THE HEART – The Challenge for the 21st Century

Giten New Year Greeting:

Giten, gultröja, namaste, closeup

THE SILENT REVOLUTION OF THE HEART

– The Challenge for the 21st Century

Giten answers a question about what is the challenge for the 21st century on the international book site Goodread with 45 million users.
Swami Giten Giten answers your question
What is the challenge for the 21st centuary?

THE SILENT REVOLUTION OF THE HEART

– The Challenge for the 21st Century

– From Fear to Love,
from Darkness to Light and
from Separation to Wholeness

Swami Dhyan Giten

The challenge for the 21st century is The Silent Revolution of the Heart. It is not a revolution within an organization or a land in the traditional sense with violence, madness and blood shed. It is a revolution in human consciousness.

The Silent Revolution of the Heart is an inner revolution from fear to love, from darkness to light and from separation to wholeness.
In society today there exists a deep split between the inner and outer world, between intellect and intuition, between male and female qualities, between rest and activity and between outer knowledge and inner wisdom. There is a rapid technological development in the society, but we seem to forget the most important factor: our self.

Humanity as a whole is in-between power and the heart in its psychological and spiritual development process towards spiritual maturity. The next step for humanity as a whole is to realize that real power is love and compassion.

The power chakra is the centre of the ego, the separated sense of “I”. The power chakra is about control, power and dominance over other people. A person who is on the development level of the power chakra wants to change other people, but he does not want to change himself.

Ordinary relationships are often power relationships, which is a fight and struggle between the partners needs and mine. Often the partner in a power relationship has the same strength to develop the power chakra.

The society is created out of the ego, and the need of the ego to create a hierarchy with power, status, respect, position, norms, roles and conformity. Many people in the West live in the power chakra, and are occupied with competing with others, to prove that they are somebody important, and finding their place in the hierarchy.

During the 20th Century has the psychological development level of humanity been on the awareness level of the power chakra. The focus of humanity has been on power, dominance, position, money and control over energy resources. We are technologically developed and this technology governs the development of the society, but this technology is at the same time destroying the earth. Energy resources are also a distinguishing theme in the power balance between countries.

Acting aggressively has its roots in fear, judgments and insecurity. Violence and aggressiveness is about control and dominance over another person. To judge and to be loving is two sides of the same coin. Judgments about another person are really about yourself. When we stop judging others and ourselves, our hearts opens. The heart is a healer that transforms fear to love, judgments to acceptance and separation to wholeness. The heart heals.

The 21st century means an inner awakening. It means a time to grow up. Many people talk about spirituality, meditation and inner development but it does not seem to change their lives. Our spiritual development depends on our commitment to our own development. We can use our free will to take on the challenge of life to grow or we can choose not to grow. This is the freedom that life gives us and it our own responsibility, but it seems that it is few people that accept life’s challenge to grow.

The 21st century represents a choice between the separation of ego and the vision of the heart. The silent revolution of the heart is a shift in human consciousness from the short-sighted perspective of the ego of “me” and “mine” to the focus of the heart on love and the needs of the other. It is a shift in consciousness from the short-sighted separation of the ego to the vision of the heart.

When we follow the way of the ego, the path of endless desires, it leads to struggle, conflict, exhaustion and separation from the Whole. The way of the heart is about learning to listen to our heart, to our inner source of love, joy, truth and wisdom. It is to be in a deep harmony with Existence.

When our heart is closed it creates an isolated and lonely feeling together with the attitude: “Nobody loves me”, “nobody cares about me” and “life is a struggle”, which makes us not see the love that is all around us.

A silent revolution of the heart happens when we start to care about another person, and it is a joy to put the needs of the other person before our own needs. It is on the awareness level of the heart that we begin to develop the sensitivity and awareness that makes us care about another person. The heart operates from the premises: I am responsible and only love works.

Love is to eat pizza with our beloved partner even though we hate pizza.

Our heart is the door to unconditional love both for ourselves and others. Our heart is really always open, but our judgments about ourselves and others keep it closed. When we stop judging ourselves and others, our heart begins to open. The way to healing is to learn to love and accept ourselves unconditionally. It means to embrace both our positive and negative sides with love and understanding. It means to learn to love everything that we find within ourselves.

We have been taught to love others, but not to love ourselves. But how can we love others without loving ourselves? The ABC of love is that we first need to learn to love ourselves before we can love anybody else.

Trust is a prerequisite for love. Without trust, love is without depth. It is like a plastic flower, instead of an alive, fresh and fragrant rose. Even if some people will let us down and make us sad and disappointed, it is no reason to let it undermine our basic trust in life. It is better to allow some people to let us down than not allow our basic trust in life to develop. Many people are so sleeping and unconscious that they really do not know what they are doing. They make us disappointed even if they do not really mean to. Even if we feel hurt, disillusioned and disappointed with people, see if you can give them love and understanding. A criterion for spiritual growth is that we begin to give love, rather than needing love.

Exactly as the rhythm of in-breathes and out-breathes of the physical body, the heart has also two poles: to give love and to receive love. Certain people are easier to give love to and other people are easier to be open to receive love. But to allow our love to become whole, we need to learn both to give love and to receive love.

Animals are great teachers in friendship and unconditional love. One of my course participants commented in a course, “I prefer animals before people, because animals cannot hurt me in the same way that people can. I myself still find it difficult to really trust that I am loved as I am. Even if I am aware about this, there is still a small part of myself that wants to contract, and which does not really trust that I am loved as I am and that life takes care of me. I find it easier to be present for others than to allow others to be present for me.”

Love and fear are two sides of the same coin. In the absence of love fear arises. In the light of love fear disappears, like when you turn the light on in a dark room. Fear is a contraction of our life energy together with an attitude of loneliness and isolation. Love creates an expansion of our life energy together with a feeling of love, joy and belongingness.

Love is the strongest power there is. There is no stronger force than love. Love is pure magic. Love transforms people without really doing anything. The sheer presence of love transforms people. There is nothing more holy than love, since love makes people whole.

Love accepts a person as he is. Love creates the freedom, which allows a person to be himself. Love creates the relaxation, which allows a person to relax into his inner being, into his authentic self. Love allows us to appreciate the beautiful being that we already are. Love allows a person to discover his true individuality.

Love is not an exclusive relationship with another person; love is a quality of our inner being. It is to discover the source of love deep within ourselves, which is our true nature.

In the depth of our heart, we already know that we are perfect as we are. In the depth of our inner being, we already know that life is perfect as it is.

It is on the awareness level of the heart that we begin to understand that we are not separate from life. We begin to understand that we are not small separate islands in a large ocean, but that life is one and that we are all small parts of the same whole. It is on the awareness level of the heart that we begin to understand what is important and meaningful in life. We begin to understand that life is about sharing, rather than hoarding, that life is about giving, rather than taking.

It is when we open our heart that we discover a sense of unity in love with other people, with the trees, with nature, with the sea and with the blue sky.

This is the silent revolution of the heart.

The human heart is the solution to the problems of the world.

The human heart contains all the answers.

The human heart has the capacity to expand and embrace the whole earth.

– Swami Dhyan Giten

 

Comments on Giten

“I am deeply impressed by Giten’s profeties. Such a clear sighted spirituality in combination with a historic insight – is very rare.

Furthermore, Giten do not walk in fear!”

– Brage Norin, professor in theoretical physics, international researcher in climate change, representative for The Swedish Energy Commission to China, consultant at the Swedish think tank Skogsa

Satsang with Giten: The Call of the Wild – Sermons from a madman

Giten, galen mästare,Satsang Weeken

THE CALL OF THE WILD:

SERMONS FROM A MADMAN

“The silent Satsang yesterday felt strong. Almost immediately when we sat down in silent Satsang, I was filled with an energy so strong that it felt like I was surrounded by an almost physical energy field.

I almost felt like I was going to levitate, like the energy was so compact that I could not sit still on the floor. It was like the Satsang danced, it was living its own life. It felt ancient, powerful and beyond control. And in the middle of everything, a loud and wild laughter grow, which I had to fight to keep back. It felt like I would never stop laughing if I began.

When Giten sounded the bell that the Satsang was over, I had to concentrate to come back in one piece, remind the body of the frame, and remind the head of the room, of the here and now.

After a while, it worked, and the effect was that I felt happy, calm and full of love after Satsang.

– Prem Mukta, Stockholm

Giten lectures about a variety of topics of concern for the modern man during Satsang weekend, December 11-13, 2015, in Stockholm for example love, joy, relationships, acceptance, understanding, intuition, healing, trust, creativity, friendship, spiritual growth, evolution, society, life, meditation, silence, spirituality, mysticism, truth, wisdom, death, unity with life, God and enlightenment. He also talks about a number of spiritual teachers and traditions such as Vedanta, Yoga, Tantra, the chakra system, Tao, Buddha, Lao Tzu, Patanjali and Jesus Christ. 

Uberquotes shares a collection of quotes from Giten

Giten, gräsmatta, omgivning
Uberquotes shares a collection of quotes from Giten
UberQuotes
                                           
           Quote by: Swami Dhyan Giten

Despite 2000 years of evolution in modern times, we have still not managed to develop the intelligence to create a society that knows what love is. Our society is still not a civilization, it is still primitive and barbaric.

Read the whole collection of quotes on Uberquotes:

Giten on Jesus

Giten Christmas Card

Giten on Jesus

from Satsang, May 7, 2015

“When I speak about Jesus Christ, I do not speak about Christianity.

Christianity has basically nothing to do with Jesus. The spirit of Christ can not be organized. Then it will not liberate you.

Christ is the very essence of religion. Christ is the culmination of all human aspirations. In Christ all the aspirations of humanity are fulfilled.

Christ celebrates life, he loves life, he is a song and a dance. He is also transcendental. When you come closer to him, you will find that his inner being is transcendence. You will meet the unknown, where the world disappears and God appears.

You can trust him, because he is like you. He is part of your suffering, pain and sorrow, but he is also transcendental.  That is why Jesus became a mile stone in the history of human consciousness.

Jesus lived and loved with truth and grace. Jesus being was truth and grace. Whenever truth is there, grace is there. And whenever grace is there, truth is there.

To come closer to Jesus, you have to find your own inner being, the kingdom of God. That is the whole message of Jesus.

Then you will find that God is eternal. God is the whole existence. His creativity is eternal.

God is creativity. God is not a person. God is existence, being. God is the energy that underlies all life, which is in the stones, in birds, in animals, in human beings and in the stars.”

– Swami Dhyan Giten

 

 

 

 

 

Swami Dhyan Giten’s Christmas Message 2014: The Silent Revolution of the Heart – The Challenge for the 21st Century

 

THE SILENT REVOLUTION
OF THE HEART
– The Challenge for the 21st Century

– From Fear to Love,
from Darkness to Light and
from Separation to Wholeness
Swami Dhyan Giten
Right now it seems like the world is crumbling, and there is chaos all over the world. But the change from the old world order, from the old level of consciousness of ego, power and control is happening, and it creates the silent revolution of the heart, it creates the change to the new level of consciousness of the heart.
Right now, the dark and destructive people of the world, who trie to hold on the old world order of ego, power and control, are trying to create a conflict between Europe and Russia in order to create a third world war. By lying, they try to manipulate the world into supporting another war – like they did in Iraq and Syria. The truth is that they have themselves created the conflict in Syria, and the so-called “rebels” in Syria is CIA-agents – and now they try to use this situation to create another war.
It is high time for the citizens of the world to wake up and embrace that the challenge for the 21st century is the silent revolution of the heart. Love is the only answer.

The challenge for the 21st century is The Silent Revolution of the Heart. It is not a revolution within an organization or a land in the traditional sense with violence, madness and blood shed. It is a revolution in human consciousness.

The Silent Revolution of the Heart is an inner revolution from fear to love, from darkness to light and from separation to wholeness.

In society today there exists a deep split between the inner and outer world, between intellect and intuition, between male and female qualities, between rest and activity and between outer knowledge and inner wisdom. There is a rapid technological development in the society, but we seem to forget the most important factor: our self.

Humanity as a whole is in-between power and the heart in its psychological and spiritual development process towards spiritual maturity. The next step for humanity as a whole is to realize that real power is love and compassion.

The power chakra is the centre of the ego, the separated sense of “I”. The power chakra is about control, power and dominance over other people. A person who is on the development level of the power chakra wants to change other people, but he does not want to change himself.

Ordinary relationships are often power relationships, which is a fight and struggle between the partners needs and mine. Often the partner in a power relationship has the same strength to develop the power chakra.

The society is created out of the ego, and the need of the ego to create a hierarchy with power, status, respect, position, norms, roles and conformity. Many people in the West live in the power chakra, and are occupied with competing with others, to prove that they are somebody important, and finding their place in the hierarchy.

During the 20th Century has the psychological development level of humanity been on the awareness level of the power chakra. The focus of humanity has been on power, dominance, position, money and control over energy resources. We are technologically developed and this technology governs the development of the society, but this technology is at the same time destroying the earth. Energy resources are also a distinguishing theme in the power balance between countries.

Acting aggressively has its roots in fear, judgments and insecurity. Violence and aggressiveness is about control and dominance over another person. To judge and to be loving is two sides of the same coin. Judgments about another person are really about yourself. When we stop judging others and ourselves, our hearts opens. The heart is a healer that transforms fear to love, judgments to acceptance and separation to wholeness. The heart heals.

The 21st century means an inner awakening. It means a time to grow up. Many people talk about spirituality, meditation and inner development but it does not seem to change their lives. Our spiritual development depends on our commitment to our own development. We can use our free will to take on the challenge of life to grow or we can choose not to grow. This is the freedom that life gives us and it our own responsibility, but it seems that it is few people that accept life’s challenge to grow.

The 21st century represents a choice between the separation of ego and the vision of the heart. The silent revolution of the heart is a shift in human consciousness from the short-sighted perspective of the ego of “me” and “mine” to the focus of the heart on love and the needs of the other. It is a shift in consciousness from the short-sighted separation of the ego to the vision of the heart.

When we follow the way of the ego, the path of endless desires, it leads to struggle, conflict, exhaustion and separation from the Whole. The way of the heart is about learning to listen to our heart, to our inner source of love, joy, truth and wisdom. It is to be in a deep harmony with Existence.

When our heart is closed it creates an isolated and lonely feeling together with the attitude: “Nobody loves me”, “nobody cares about me” and “life is a struggle”, which makes us not see the love that is all around us.

A silent revolution of the heart happens when we start to care about another person, and it is a joy to put the needs of the other person before our own needs. It is on the awareness level of the heart that we begin to develop the sensitivity and awareness that makes us care about another person. The heart operates from the premises: I am responsible and only love works.

Love is to eat pizza with our beloved partner even though we hate pizza.

Our heart is the door to unconditional love both for ourselves and others. Our heart is really always open, but our judgments about ourselves and others keep it closed. When we stop judging ourselves and others, our heart begins to open. The way to healing is to learn to love and accept ourselves unconditionally. It means to embrace both our positive and negative sides with love and understanding. It means to learn to love everything that we find within ourselves.

We have been taught to love others, but not to love ourselves. But how can we love others without loving ourselves? The ABC of love is that we first need to learn to love ourselves before we can love anybody else.

Trust is a prerequisite for love. Without trust, love is without depth. It is like a plastic flower, instead of an alive, fresh and fragrant rose. Even if some people will let us down and make us sad and disappointed, it is no reason to let it undermine our basic trust in life. It is better to allow some people to let us down than not allow our basic trust in life to develop. Many people are so sleeping and unconscious that they really do not know what they are doing. They make us disappointed even if they do not really mean to. Even if we feel hurt, disillusioned and disappointed with people, see if you can give them love and understanding. A criterion for spiritual growth is that we begin to give love, rather than needing love.

Exactly as the rhythm of in-breathes and out-breathes of the physical body, the heart has also two poles: to give love and to receive love. Certain people are easier to give love to and other people are easier to be open to receive love. But to allow our love to become whole, we need to learn both to give love and to receive love.

Animals are great teachers in friendship and unconditional love. One of my course participants commented in a course, “I prefer animals before people, because animals cannot hurt me in the same way that people can. I myself still find it difficult to really trust that I am loved as I am. Even if I am aware about this, there is still a small part of myself that wants to contract, and which does not really trust that I am loved as I am and that life takes care of me. I find it easier to be present for others than to allow others to be present for me.”

Love and fear are two sides of the same coin. In the absence of love fear arises. In the light of love fear disappears, like when you turn the light on in a dark room. Fear is a contraction of our life energy together with an attitude of loneliness and isolation. Love creates an expansion of our life energy together with a feeling of love, joy and belongingness.

Love is the strongest power there is. There is no stronger force than love. Love is pure magic. Love transforms people without really doing anything. The sheer presence of love transforms people. There is nothing more holy than love, since love makes people whole.

Love accepts a person as he is. Love creates the freedom, which allows a person to be himself. Love creates the relaxation, which allows a person to relax into his inner being, into his authentic self. Love allows us to appreciate the beautiful being that we already are. Love allows a person to discover his true individuality.

Love is not an exclusive relationship with another person; love is a quality of our inner being. It is to discover the source of love deep within ourselves, which is our true nature.

In the depth of our heart, we already know that we are perfect as we are. In the depth of our inner being, we already know that life is perfect as it is.

It is on the awareness level of the heart that we begin to understand that we are not separate from life. We begin to understand that we are not small separate islands in a large ocean, but that life is one and that we are all small parts of the same whole. It is on the awareness level of the heart that we begin to understand what is important and meaningful in life. We begin to understand that life is about sharing, rather than hoarding, that life is about giving, rather than taking.

It is when we open our heart that we discover a sense of unity in love with other people, with the trees, with nature, with the sea and with the blue sky.

This is the silent revolution of the heart.

The human heart is the solution to the problems of the world.

The human heart contains all the answers.

The human heart has the capacity to expand and embrace the whole earth.
– Swami Dhyan Giten
SWAMI DHYAN GITEN,
spiritual teacher and best-selling author of Meditationens Sång – Om meditation, relationer och andlig kreativitet (Swedish edition, Solrosens forlag, 2001), Presence – Working from Within: The Psychology of Being (Lulu.com, 2011) and The Language of Silence: From Darkness to Light (Lulu.com, 2013)
Comments on Giten
“I am deeply impressed by Giten’s profeties. Such a clear sighted spirituality in combination with a historic insight – is very rare.
 
Furthermore, Giten do not walk in fear!”
 

– Brage Norin, professor in theoretical physics, international researcher in climate change, representative for The Swedish Energy Commission to China, consultant at the Swedish think tank Skogsa

Satsang with Swami Dhyan Giten, February, 12, in Stockholm: The World

Ny Giten-bild från Akasha

SATSANG

with

Giten

February, 12, in Stockholm
 
“The hardest time in this world
is for the sensitive and
intelligent people.”

– Swami Dhyan Giten
 
“Society destroys your individuality,
your soul.”
– Swami Dhyan Giten 
 
“It is not possible to change the world,
the world will always be in chaos.
The only thing you can do is to change yourself,
to find the silence within yourself.”
 
– Swami Dhyan Giten
 
 
“Society is not interested in your happiness,
society wants obedient and efficient machines,
who work for 8 hours a day, and then goes home to
sleep to get up again the next morning for work.”
 
– Swami Dhyan Giten
 
 
 
“Evil happens when people do not
take responsiblity for themselves and their actions.
Society’s army of obedient bureaucrats do not take any
responsibility for their actions. They just follow orders,
and do not take any responsiblity for the consequences
for other people.”
 
– Swami Dhyan Giten

“Satsang with Giten is a rich and warm emptiness.” 
Lotta Hallin, Stockholm

“Giten is doing a great work with Satsang. I trust that Giten knows what he is doing in Satsang.
I hope he will also be doing longer Satsang courses and retreats.”

– Toshen

“So much things is happening fast in Satsang.”

– Lotta Hallin

“There seems to be happening a lot with everybody in Satsang.”

– Toshen

Giten began the Satsang on February, 12, by lecturing on Tantra and Meditation as an introduction to the 1-day Satsang Intensive on Saturday, February, 15. One participant commented that it was the most beautiful lecture that she had heard. This introduction is reserved for the participants in the 1-day Satsang Intensive, but the lecture was recorded and will be available later on for download and on CD.
Giten continued to lecture on Power, the third chakra and level of consciousness. Giten also talked about The Silent Revolution of the Heart: The Challenge for the 21 st Century, which is the global transformation and evolution from the third chakra to the fourth chakra, the heart that is happening during the 21st century. A transcript of the lecture is enclosed below.
Both lectures was recorded live, and will be available for download and on CD. 
The lecture was followed by 10 minutes of silent Satsang.

3. Power

– Vitality, Strength, Self-respect

and Self-Sufficiency

The third chakra or level of awareness is called Power. It is placed in the area around the solar plexus. Power relates to psychological issues like power, strength, self-respect and self-sufficiency.

The third level of awareness is about developing a trust in our ego in order to be able to direct and control our life.

The power chakra is the center of the ego. It is about control, power and dominance over other people. A person who is on the level of awareness of power wants to change other people, but he does not want to change himself.

The power chakra is usually activated around 7-10 years of age. Children begin to become occupied with competition, achievement and to show their accomplishments around this age.

The power chakra also means to develop concrete logical and rational thinking, which primarily focus on one’s own needs, winning and self-sufficiency.

The power chakra relates to the outer world. It relates to the inner man, to the surface and periphery of our consciousness.

Ordinary relationships are often power relationships, which means a fight and struggle between my needs and the needs of the partner. Often the two partners in a power relationship has the same strength in order to learn to develop their power through struggle and fighting.

Strength and aloneness are also two sides of the same coin, two aspects of the same phenomenon, and fear of expressing our strength is often a fear of aloneness, of being abandoned, and of not being loved and accepted.

Acting aggressively has its roots in fear, judgments and insecurity. Violence and aggressiveness is about control and dominance over another person. To judge and to love is two sides of the same coin. Judgments about another person are really about ourselves. When we stop judging others and ourselves, our hearts opens. The heart is a healer that transforms fear to love, judgments to acceptance and separation to wholeness. The heart heals.

The society is created out of the ego, and the need of the ego to create a hierarchy of power, status, respect, position, norms, roles and conformity. Many people in the West lives in the power chakra, and is occupied with competing with others to prove that they are somebody important, and finding their place in the hierarchy.

During the 20th Century, the psychological development level of humanity has been on the awareness level of the power chakra. The focus of humanity has been on power, dominance, position, status, money and control over energy resources. We are technologically advanced and the technology governs the development of the society, but this technology is at the same time destroying the earth. Energy resources are also distinguishing issues in the power balance between countries.

Working with people is basically a question of presence, awareness and energy. Chakras also relate to working with people and the third level of awareness relates to working individually with people.

On the third level of awareness, a person begins to ask himself the question: “Who am I?” He comes to a point in his psychological development when his drama, defenses and self-sufficiency no longer works, and he begins to search for something more. But what? He may not know what he is really searching, but there is a feeling of dissatisfaction, a lack of meaning, and an inner need to be in contact with himself, with other people and with life, in a more true, meaningful and real way. This is what Indian mystics have called“The dark night of the soul”. It is when the endless desires of the ego and the rewards of the outer world are no longer satisfying. The outer world seems dark and empty, and when he turns within himself to the inner world, it is also dark and empty. This is the point in a person’s development when he realizes that real power is love and compassion.

Power and strength is like a sharp sword. It can be used either for destructive or creative purposes. It takes awareness to learn to use the strength in a loving and creative way.

An over active power chakra leads to:

A dominant and demanding attitude, a judgmental attitude, controlling, perfectionism, criticism, rigidity, stubbornness and a workaholic mentality.

An under active power chakra leads to:

Depression, a low self-confidence and self trust, indifference, apathy and hopelessness, confusion, an inability to take decisions, bad judgment, a need for outer recognition and appreciation, a feeling of isolation, a mentality of putting blame on other people, a victim mentality and a fear of failure.

 

A balanced power chakra leads to:

A respect for oneself and other people, competence, spontaneity, creativity, openness and expression, a trust in one’s own strength without need to show it unless needed, intelligence, self-confidence, flexibility and ability to make clear decisions.  

The Silent Revolution of the Heart
– The Challenge for the 21st Century

The challenge for the 21st century is The Silent Revolution of the Heart. It is not a revolution within an organization or a land in the traditional sense with violence, madness and blood shed. It is a revolution in human consciousness.

The Silent Revolution of the Heart is an inner revolution from fear to love, from darkness to light and from separation to wholeness.

In society today there exists a deep split between the inner and outer world, between intellect and intuition, between male and female qualities, between rest and activity and between outer knowledge and inner wisdom. There is a rapid technological development in the society, but we seem to forget the most important factor: our self.

Humanity as a whole is in-between power and the heart in its psychological and spiritual development process towards spiritual maturity. The next step for humanity as a whole is to realize that real power is love and compassion.

The power chakra is the centre of the ego, the separated sense of “I”. The power chakra is about control, power and dominance over other people. A person who is on the development level of the power chakra wants to change other people, but he does not want to change himself.

Ordinary relationships are often power relationships, which is a fight and struggle between the partners needs and mine. Often the partner in a power relationship has the same strength to develop the power chakra.

The society is created out of the ego, and the need of the ego to create a hierarchy with power, status, respect, position, norms, roles and conformity. Many people in the West live in the power chakra, and are occupied with competing with others, to prove that they are somebody important, and finding their place in the hierarchy.

During the 20th Century has the psychological development level of humanity been on the awareness level of the power chakra? The focus of humanity has been on power, dominance, position, money and control over energy resources. We are technologically developed and this technology governs the development of the society, but this technology is at the same time destroying the earth. Energy resources are also a distinguishing theme in the power balance between countries.

Acting aggressively has its roots in fear, judgments and insecurity. Violence and aggressiveness is about control and dominance over another person. To judge and to be loving is two sides of the same coin. Judgments about another person are really about yourself. When we stop judging others and ourselves, our hearts opens. The heart is a healer that transforms fear to love, judgments to acceptance and separation to wholeness. The heart heals.

The 21st century means an inner awakening. It means a time to grow up. Many people talk about spirituality meditation and inner development but it does not seem to change their lives. Our spiritual development depends on our commitment to our own development. We can use our free will to take on the challenge of life to grow or we can choose not to grow. This is the freedom that life gives us and it our own responsibility, but it seems that it is few people that accept life’s challenge to grow.

The 21st century represents a choice between the separation of ego and the vision of the heart. The silent revolution of the heart is a shift in human consciousness from the short-sighted perspective of the ego of “me” and “mine” to the focus of the heart on love and the needs of the other. It is a shift in consciousness from the short-sighted separation of the ego to the vision of the heart.

When we follow the way of the ego, the path of endless desires, it leads to struggle, conflict, exhaustion and separation from the Whole. The way of the heart is about learning to listen to our heart, to our inner source of love, joy, truth and wisdom. It is to be in a deep harmony with Existence.

When our heart is closed it creates an isolated and lonely feeling together with the attitude: “Nobody loves me”, “nobody cares about me” and “life is a struggle”, which makes us not see the love that is all around us.

A silent revolution of the heart happens when we start to care about another person, and it is a joy to put the needs of the other person before our own needs. It is on the awareness level of the heart that we begin to develop the sensitivity and awareness that makes us care about another person. The heart operates from the premises: I am responsible and only love works.

– Swami Dhyan Giten
 
Read the whole article on Giten’s spiritual blog on The Times of India:

Read more about Satsang, Satsang Intensives, Satsang Weekends and Retreats with Swami Dhyan Giten at international site Meeting Truth: http://meetingtruth.com/teacher/SwamiDhyanGiten