Varför är sannyasrörelsen så rädda för Giten?

Giten, gultröja, namaste, closeup

 

Läs också nedan Not the Master in Your Own Home Town,

 ett utdrag från Gitens bok on Jesus Kristus

 

Hej Giten,

Läste det du nu skrev på FB, om GANGA HOFFMANs förtal. Jag vet att du tidigare skrivit att de förtalar dig, och jag begriper inte varför. Enligt det jag begriper så bottnar det mesta av människans destruktivitet ur rädslor.

 Det enda du gör är att du är en ”andlig lärare”, inte en ”andlig ledare”. Kan det vara så simpelt att Ganga ser Dig Giten som en konkurrent? Någon som drar potentiella kunder från dem själva? Eller tycker de att du har ”fel sanning” som strider eller konkurrerar med deras sanning? Varför skulle Ganga och sannyasorganisationen vara rädda för dig?

Obegripligt!

 Jag själv känner inombords att andlighet & medialitet inte är något som skall blanda in girighet i. Naturligvis behöver de som gör extraordinära insattser få kompensation, med det är inte girighet. Olika andliga lärare förmedlar oftast samma budskap/sanning med olika förklaringar, olika aspekter. Men kärnan de vill förmedla är dessamma. Det är ju som fingret som pekar på månen, budskapet är månen, inte fingret som pekar på månen. Vi väljer alla intuativt vilket finger som får oss att se på månen. Många fingrar försöker få oss att se på månen, men en majoriteten väljer att enbart se på fingret, och gärna diskutera det. Om nu Ganga är en av fingrarna, varför försöker hon då slå bort andra fingrar?


Jag lyssnar ofta på dina satsanger från youtube. Tack Giten! Tack att du är så generös och gör dessa åtkomlig för så många. Jag känner igen så mycket av det du berättar, det främst från en bok som jag läst flertal gånger, som berört mig mest: ”Den sanna revolutionen : en berättelse om ett uppvaknande” av Nukunu Larsen. Han är idag också en andlig lärare, en av mina närmaste vänner var flitig på hans (svin-)dyra kurser. Inget för mig.


Jag ska någon dag boka tid med dig, vet inte när, men jag kommer återkomma då det fungerar för mig.


Tills dess… ha en så underbar sommar

Ilkka Masko

***

Not the Master

 in Your Own Home Town

An excerpt from the book “Jesus Christ: The Way, The Truth and the Life

The book is a compilation of lectures during Satsang with Giten on Jesus Christ

Matthew 13

AND WHEN HE WAS COME INTO HIS OWN COUNTRY, HE TAUGHT THEM IN THEIR SYNAGOGUE, INSOMUCH THAT THEY WERE ASTONISHED AND SAID, WHENCE HATH THIS MAN THIS WISDOM AND THESE MIGHTY WORKS?

IS NOT THIS THE CARPENTER’S SON? IS NOT HIS MOTHER CALLED MARY? AND HIS BRETHREN, AND HIS SISTERS, ARE THEY NOT ALL WITH US? WHENCE THEN HATH THIS MAN ALL THESE THINGS? AND THEY WERE OFFENDED IN HIM.

People were not so offended with Buddha or Lao Tzu as people were offended with Jesus.

With Buddha, he is so far away that you either do not understand him, or people could understand that he was the essence of the Upanishads.

With Jesus, people were offended, because he was just like them. They could not understand him. The said: “We know him! Isn’t he the carpenter’s son!”.

Buddha was also the son of a king, while Jesus was a carpenter’s son.

People could not understand. From where comes his wisdom?

They were offended, their ego was offended.

BUT JESUS SAID TO THEM, A PROPHET IS NOT WITHOUT HONOUR,

SAVE IN HIS OWN COUNTRY, AND IN HIS OWN HOUSE.

It has happened so many times that the people who are closest will always misunderstand.

We could expect the contrary, that the people of Jesu’s village would understand him first. The pepople of Jesu’s house, his family, his relatives, would understand him first.

But that does not happen.

A deep insight into the human ego is needed to understand it.

With those that are closest to you, it is very difficult to believe that they had gone beyond and above you.

If somebody else, who is not close to you, goes beyond you. the competetive ego does not arise.

But if your brother goes. and you are left behind, your ego is hurt.

You feel defeated, a failure. Then the easiest way is to deny that he has gone beyond.

Jesus offended his own village, family and relatives.

They knew Jesus’ birth date, they knew his father, his mother, his brothers and sisters.

So Jesus can not be forgive.

Jesus is a quality of love, but to be able to see this quality, you have to drop your ego.

The presence, the quality of Jesus offends, because you will feel that you have failed.

His very being, his presence, offends you.

With Jesus there are tow qualities: either you follow him or you deny him, you become an enemy.

When Jesus was crucified, many felt a relief.

Very rare people could follow Jesus, because they were ready to drop their egos.

And even those that followed Jesus, hesitated and had doubts before they could say yes, before they can trust.

Jesus is a total yes to life, a total trust in life.

– Swami Dhyan Giten

Giten New Year Greeting: THE SILENT REVOLUTION OF THE HEART – The Challenge for the 21st Century

Giten New Year Greeting:

Giten, gultröja, namaste, closeup

THE SILENT REVOLUTION OF THE HEART

– The Challenge for the 21st Century

Giten answers a question about what is the challenge for the 21st century on the international book site Goodread with 45 million users.
Swami Giten Giten answers your question
What is the challenge for the 21st centuary?

THE SILENT REVOLUTION OF THE HEART

– The Challenge for the 21st Century

– From Fear to Love,
from Darkness to Light and
from Separation to Wholeness

Swami Dhyan Giten

The challenge for the 21st century is The Silent Revolution of the Heart. It is not a revolution within an organization or a land in the traditional sense with violence, madness and blood shed. It is a revolution in human consciousness.

The Silent Revolution of the Heart is an inner revolution from fear to love, from darkness to light and from separation to wholeness.
In society today there exists a deep split between the inner and outer world, between intellect and intuition, between male and female qualities, between rest and activity and between outer knowledge and inner wisdom. There is a rapid technological development in the society, but we seem to forget the most important factor: our self.

Humanity as a whole is in-between power and the heart in its psychological and spiritual development process towards spiritual maturity. The next step for humanity as a whole is to realize that real power is love and compassion.

The power chakra is the centre of the ego, the separated sense of “I”. The power chakra is about control, power and dominance over other people. A person who is on the development level of the power chakra wants to change other people, but he does not want to change himself.

Ordinary relationships are often power relationships, which is a fight and struggle between the partners needs and mine. Often the partner in a power relationship has the same strength to develop the power chakra.

The society is created out of the ego, and the need of the ego to create a hierarchy with power, status, respect, position, norms, roles and conformity. Many people in the West live in the power chakra, and are occupied with competing with others, to prove that they are somebody important, and finding their place in the hierarchy.

During the 20th Century has the psychological development level of humanity been on the awareness level of the power chakra. The focus of humanity has been on power, dominance, position, money and control over energy resources. We are technologically developed and this technology governs the development of the society, but this technology is at the same time destroying the earth. Energy resources are also a distinguishing theme in the power balance between countries.

Acting aggressively has its roots in fear, judgments and insecurity. Violence and aggressiveness is about control and dominance over another person. To judge and to be loving is two sides of the same coin. Judgments about another person are really about yourself. When we stop judging others and ourselves, our hearts opens. The heart is a healer that transforms fear to love, judgments to acceptance and separation to wholeness. The heart heals.

The 21st century means an inner awakening. It means a time to grow up. Many people talk about spirituality, meditation and inner development but it does not seem to change their lives. Our spiritual development depends on our commitment to our own development. We can use our free will to take on the challenge of life to grow or we can choose not to grow. This is the freedom that life gives us and it our own responsibility, but it seems that it is few people that accept life’s challenge to grow.

The 21st century represents a choice between the separation of ego and the vision of the heart. The silent revolution of the heart is a shift in human consciousness from the short-sighted perspective of the ego of “me” and “mine” to the focus of the heart on love and the needs of the other. It is a shift in consciousness from the short-sighted separation of the ego to the vision of the heart.

When we follow the way of the ego, the path of endless desires, it leads to struggle, conflict, exhaustion and separation from the Whole. The way of the heart is about learning to listen to our heart, to our inner source of love, joy, truth and wisdom. It is to be in a deep harmony with Existence.

When our heart is closed it creates an isolated and lonely feeling together with the attitude: “Nobody loves me”, “nobody cares about me” and “life is a struggle”, which makes us not see the love that is all around us.

A silent revolution of the heart happens when we start to care about another person, and it is a joy to put the needs of the other person before our own needs. It is on the awareness level of the heart that we begin to develop the sensitivity and awareness that makes us care about another person. The heart operates from the premises: I am responsible and only love works.

Love is to eat pizza with our beloved partner even though we hate pizza.

Our heart is the door to unconditional love both for ourselves and others. Our heart is really always open, but our judgments about ourselves and others keep it closed. When we stop judging ourselves and others, our heart begins to open. The way to healing is to learn to love and accept ourselves unconditionally. It means to embrace both our positive and negative sides with love and understanding. It means to learn to love everything that we find within ourselves.

We have been taught to love others, but not to love ourselves. But how can we love others without loving ourselves? The ABC of love is that we first need to learn to love ourselves before we can love anybody else.

Trust is a prerequisite for love. Without trust, love is without depth. It is like a plastic flower, instead of an alive, fresh and fragrant rose. Even if some people will let us down and make us sad and disappointed, it is no reason to let it undermine our basic trust in life. It is better to allow some people to let us down than not allow our basic trust in life to develop. Many people are so sleeping and unconscious that they really do not know what they are doing. They make us disappointed even if they do not really mean to. Even if we feel hurt, disillusioned and disappointed with people, see if you can give them love and understanding. A criterion for spiritual growth is that we begin to give love, rather than needing love.

Exactly as the rhythm of in-breathes and out-breathes of the physical body, the heart has also two poles: to give love and to receive love. Certain people are easier to give love to and other people are easier to be open to receive love. But to allow our love to become whole, we need to learn both to give love and to receive love.

Animals are great teachers in friendship and unconditional love. One of my course participants commented in a course, “I prefer animals before people, because animals cannot hurt me in the same way that people can. I myself still find it difficult to really trust that I am loved as I am. Even if I am aware about this, there is still a small part of myself that wants to contract, and which does not really trust that I am loved as I am and that life takes care of me. I find it easier to be present for others than to allow others to be present for me.”

Love and fear are two sides of the same coin. In the absence of love fear arises. In the light of love fear disappears, like when you turn the light on in a dark room. Fear is a contraction of our life energy together with an attitude of loneliness and isolation. Love creates an expansion of our life energy together with a feeling of love, joy and belongingness.

Love is the strongest power there is. There is no stronger force than love. Love is pure magic. Love transforms people without really doing anything. The sheer presence of love transforms people. There is nothing more holy than love, since love makes people whole.

Love accepts a person as he is. Love creates the freedom, which allows a person to be himself. Love creates the relaxation, which allows a person to relax into his inner being, into his authentic self. Love allows us to appreciate the beautiful being that we already are. Love allows a person to discover his true individuality.

Love is not an exclusive relationship with another person; love is a quality of our inner being. It is to discover the source of love deep within ourselves, which is our true nature.

In the depth of our heart, we already know that we are perfect as we are. In the depth of our inner being, we already know that life is perfect as it is.

It is on the awareness level of the heart that we begin to understand that we are not separate from life. We begin to understand that we are not small separate islands in a large ocean, but that life is one and that we are all small parts of the same whole. It is on the awareness level of the heart that we begin to understand what is important and meaningful in life. We begin to understand that life is about sharing, rather than hoarding, that life is about giving, rather than taking.

It is when we open our heart that we discover a sense of unity in love with other people, with the trees, with nature, with the sea and with the blue sky.

This is the silent revolution of the heart.

The human heart is the solution to the problems of the world.

The human heart contains all the answers.

The human heart has the capacity to expand and embrace the whole earth.

– Swami Dhyan Giten

 

Comments on Giten

“I am deeply impressed by Giten’s profeties. Such a clear sighted spirituality in combination with a historic insight – is very rare.

Furthermore, Giten do not walk in fear!”

– Brage Norin, professor in theoretical physics, international researcher in climate change, representative for The Swedish Energy Commission to China, consultant at the Swedish think tank Skogsa

Uberquotes shares a collection of quotes from Giten

Giten, gräsmatta, omgivning
Uberquotes shares a collection of quotes from Giten
UberQuotes
                                           
           Quote by: Swami Dhyan Giten

Despite 2000 years of evolution in modern times, we have still not managed to develop the intelligence to create a society that knows what love is. Our society is still not a civilization, it is still primitive and barbaric.

Read the whole collection of quotes on Uberquotes:

Giten on The Society

Giten, foto, gul tröja, sittande på gren
SWAMI DHYAN GITEN
ON THE SOCIETY
“Despite 2000 years of evolution
 in modern times, we have still not
 managed to develop the
 intelligence to create a society
 that knows what love is. Our
 society is still not a civilization, it
 is still primitive and barbaric.”
– Swami Dhyan Giten
“The most important thing that
 is happening in the world right
 now  is the emerging of the new
 man.
 
With the new man, a great
 revolution will bring the soul
in. Man will not just be a mind, a
 psychological being, he will be a
 spiritual being.
 
This new consciousness, this new
 being, is the most important
 thing, which is happening in the
 world today. But the old man will
be against the emerging of the
 new man, the old man will be
 against this new consciousness.
 
The new man is a matter of Life
 and death, it is a question of the
 survival of the whole earth. It is
 matter of survival of
 consciousness, of survival of life
 itself.
 
The old man has become utterly
 destructive. The old man is
 preparing for a global suicide
 right now. Rather than allowing
 the new man, the old man would
 rather destroy the whole earth,
 destroying life itself.
 
The old destructive man is
 preparing right now for a third
 world war. The global economical
 and political elite and the war
 industrial complex in the U.S.,
 which runs the foreign policy of
 the U.S, is right now promoting
 for a third world war.”
– Swami Dhyan Giten
“Wars are an outdated way to try
 to solve conflicts, which are
 unacceptable in the 21st century.
 Instead of trying to conquer
 yourself, wars are an unconscious
 way to try to conquer life. Wars 
are an unconscious way to try to
 conquer death, which is the basic
 fear in the West.”
 
– Swami Dhyan Giten
“Sweden is not one of the
 countries that will walk in the
 front line in developing the new
 man, the new consciousness for
the 21st century.
 
 
Sweden consists of separate
 minds that do not allow each
 other to grow, and whose focus
 are to mantain status quo, which
 creates a country without joy.”
 
– Swami Dhyan Giten
 

“There is a very simple

 relationship between increased

 socioeconomic rifts in the society

 and increased violence,

criminality, war, increased lack of

 trust between people, health

 problems and social exclusion

 – but it seems to be very difficult

 for people to understand this

 simple relationship.”

— Swami Dhyan Giten

“The climate change is the
 greatest challenge for humanity.
The current climate change is an
 outer mirror of our inner
 consciousness. 
 
It is an outer mirror of our
 attitude to try to conquer nature,
 instead of being in harmony with
 nature, but in the end the part
 can never conquer the whole.”
 
– Swami Dhyan Giten

 
“It is not many things that modern psychology agrees upon, but all the different approaches of psychology agrees on one thing: that people in groups become more stupid. Individually people are more intelligent, because they have to take their own responsibility, but in a group they do not have to take the same responsibility.
The two basic power strategies to try to manipulate and gain control over another person are: silencing and attacking. Silencing means to not listen to, to exclude or ignore and not respect a person. Attack can both mean to attack a person directly or to try to discredit a person through lies, to ridicule a person or by spreading malicious rumours.
All organizations are more or less dysfunctional. In a dysfunctional group, the members of the group play three different roles: agressor, denier and victim. The agressor is the role that attack and ridicule people, the denier never knows what is going on, there is “nobody at home”, and the victim is the resultat of these two roles.
It is always easier to follow a group without awareness, than to follow your own heart, to trust your own intelligence, love, truth, silence and creativity.”
 
– Swami Dhyan Giten
Presence – Working from Within:
The Psychology of Being

Swami Dhyan Giten’s Christmas Message 2014: The Silent Revolution of the Heart – The Challenge for the 21st Century

 

THE SILENT REVOLUTION
OF THE HEART
– The Challenge for the 21st Century

– From Fear to Love,
from Darkness to Light and
from Separation to Wholeness
Swami Dhyan Giten
Right now it seems like the world is crumbling, and there is chaos all over the world. But the change from the old world order, from the old level of consciousness of ego, power and control is happening, and it creates the silent revolution of the heart, it creates the change to the new level of consciousness of the heart.
Right now, the dark and destructive people of the world, who trie to hold on the old world order of ego, power and control, are trying to create a conflict between Europe and Russia in order to create a third world war. By lying, they try to manipulate the world into supporting another war – like they did in Iraq and Syria. The truth is that they have themselves created the conflict in Syria, and the so-called “rebels” in Syria is CIA-agents – and now they try to use this situation to create another war.
It is high time for the citizens of the world to wake up and embrace that the challenge for the 21st century is the silent revolution of the heart. Love is the only answer.

The challenge for the 21st century is The Silent Revolution of the Heart. It is not a revolution within an organization or a land in the traditional sense with violence, madness and blood shed. It is a revolution in human consciousness.

The Silent Revolution of the Heart is an inner revolution from fear to love, from darkness to light and from separation to wholeness.

In society today there exists a deep split between the inner and outer world, between intellect and intuition, between male and female qualities, between rest and activity and between outer knowledge and inner wisdom. There is a rapid technological development in the society, but we seem to forget the most important factor: our self.

Humanity as a whole is in-between power and the heart in its psychological and spiritual development process towards spiritual maturity. The next step for humanity as a whole is to realize that real power is love and compassion.

The power chakra is the centre of the ego, the separated sense of “I”. The power chakra is about control, power and dominance over other people. A person who is on the development level of the power chakra wants to change other people, but he does not want to change himself.

Ordinary relationships are often power relationships, which is a fight and struggle between the partners needs and mine. Often the partner in a power relationship has the same strength to develop the power chakra.

The society is created out of the ego, and the need of the ego to create a hierarchy with power, status, respect, position, norms, roles and conformity. Many people in the West live in the power chakra, and are occupied with competing with others, to prove that they are somebody important, and finding their place in the hierarchy.

During the 20th Century has the psychological development level of humanity been on the awareness level of the power chakra. The focus of humanity has been on power, dominance, position, money and control over energy resources. We are technologically developed and this technology governs the development of the society, but this technology is at the same time destroying the earth. Energy resources are also a distinguishing theme in the power balance between countries.

Acting aggressively has its roots in fear, judgments and insecurity. Violence and aggressiveness is about control and dominance over another person. To judge and to be loving is two sides of the same coin. Judgments about another person are really about yourself. When we stop judging others and ourselves, our hearts opens. The heart is a healer that transforms fear to love, judgments to acceptance and separation to wholeness. The heart heals.

The 21st century means an inner awakening. It means a time to grow up. Many people talk about spirituality, meditation and inner development but it does not seem to change their lives. Our spiritual development depends on our commitment to our own development. We can use our free will to take on the challenge of life to grow or we can choose not to grow. This is the freedom that life gives us and it our own responsibility, but it seems that it is few people that accept life’s challenge to grow.

The 21st century represents a choice between the separation of ego and the vision of the heart. The silent revolution of the heart is a shift in human consciousness from the short-sighted perspective of the ego of “me” and “mine” to the focus of the heart on love and the needs of the other. It is a shift in consciousness from the short-sighted separation of the ego to the vision of the heart.

When we follow the way of the ego, the path of endless desires, it leads to struggle, conflict, exhaustion and separation from the Whole. The way of the heart is about learning to listen to our heart, to our inner source of love, joy, truth and wisdom. It is to be in a deep harmony with Existence.

When our heart is closed it creates an isolated and lonely feeling together with the attitude: “Nobody loves me”, “nobody cares about me” and “life is a struggle”, which makes us not see the love that is all around us.

A silent revolution of the heart happens when we start to care about another person, and it is a joy to put the needs of the other person before our own needs. It is on the awareness level of the heart that we begin to develop the sensitivity and awareness that makes us care about another person. The heart operates from the premises: I am responsible and only love works.

Love is to eat pizza with our beloved partner even though we hate pizza.

Our heart is the door to unconditional love both for ourselves and others. Our heart is really always open, but our judgments about ourselves and others keep it closed. When we stop judging ourselves and others, our heart begins to open. The way to healing is to learn to love and accept ourselves unconditionally. It means to embrace both our positive and negative sides with love and understanding. It means to learn to love everything that we find within ourselves.

We have been taught to love others, but not to love ourselves. But how can we love others without loving ourselves? The ABC of love is that we first need to learn to love ourselves before we can love anybody else.

Trust is a prerequisite for love. Without trust, love is without depth. It is like a plastic flower, instead of an alive, fresh and fragrant rose. Even if some people will let us down and make us sad and disappointed, it is no reason to let it undermine our basic trust in life. It is better to allow some people to let us down than not allow our basic trust in life to develop. Many people are so sleeping and unconscious that they really do not know what they are doing. They make us disappointed even if they do not really mean to. Even if we feel hurt, disillusioned and disappointed with people, see if you can give them love and understanding. A criterion for spiritual growth is that we begin to give love, rather than needing love.

Exactly as the rhythm of in-breathes and out-breathes of the physical body, the heart has also two poles: to give love and to receive love. Certain people are easier to give love to and other people are easier to be open to receive love. But to allow our love to become whole, we need to learn both to give love and to receive love.

Animals are great teachers in friendship and unconditional love. One of my course participants commented in a course, “I prefer animals before people, because animals cannot hurt me in the same way that people can. I myself still find it difficult to really trust that I am loved as I am. Even if I am aware about this, there is still a small part of myself that wants to contract, and which does not really trust that I am loved as I am and that life takes care of me. I find it easier to be present for others than to allow others to be present for me.”

Love and fear are two sides of the same coin. In the absence of love fear arises. In the light of love fear disappears, like when you turn the light on in a dark room. Fear is a contraction of our life energy together with an attitude of loneliness and isolation. Love creates an expansion of our life energy together with a feeling of love, joy and belongingness.

Love is the strongest power there is. There is no stronger force than love. Love is pure magic. Love transforms people without really doing anything. The sheer presence of love transforms people. There is nothing more holy than love, since love makes people whole.

Love accepts a person as he is. Love creates the freedom, which allows a person to be himself. Love creates the relaxation, which allows a person to relax into his inner being, into his authentic self. Love allows us to appreciate the beautiful being that we already are. Love allows a person to discover his true individuality.

Love is not an exclusive relationship with another person; love is a quality of our inner being. It is to discover the source of love deep within ourselves, which is our true nature.

In the depth of our heart, we already know that we are perfect as we are. In the depth of our inner being, we already know that life is perfect as it is.

It is on the awareness level of the heart that we begin to understand that we are not separate from life. We begin to understand that we are not small separate islands in a large ocean, but that life is one and that we are all small parts of the same whole. It is on the awareness level of the heart that we begin to understand what is important and meaningful in life. We begin to understand that life is about sharing, rather than hoarding, that life is about giving, rather than taking.

It is when we open our heart that we discover a sense of unity in love with other people, with the trees, with nature, with the sea and with the blue sky.

This is the silent revolution of the heart.

The human heart is the solution to the problems of the world.

The human heart contains all the answers.

The human heart has the capacity to expand and embrace the whole earth.
– Swami Dhyan Giten
SWAMI DHYAN GITEN,
spiritual teacher and best-selling author of Meditationens Sång – Om meditation, relationer och andlig kreativitet (Swedish edition, Solrosens forlag, 2001), Presence – Working from Within: The Psychology of Being (Lulu.com, 2011) and The Language of Silence: From Darkness to Light (Lulu.com, 2013)
Comments on Giten
“I am deeply impressed by Giten’s profeties. Such a clear sighted spirituality in combination with a historic insight – is very rare.
 
Furthermore, Giten do not walk in fear!”
 

– Brage Norin, professor in theoretical physics, international researcher in climate change, representative for The Swedish Energy Commission to China, consultant at the Swedish think tank Skogsa

earth

Giten on The World:

A Global Dictatorship and a Global

Electronic Police State

 

“The basic problem with

the world is that there is too

much hate and too little love.”

– Swami Dhyan Giten

More than 5 years ago, Giten wrote that the plans of the global political and economical elite are to create a global dictatorship and a global electronic police state.

This year Giten’s words became true through the revelations about NSA’s global surveillance. Washington Post revealed that the large American Internet companies Yahoo, Google, Facebook and Skype are tools for Internet surveillance for the American intelligence agencies CIA and NSA. But this is still only the tip of the ice berg. Mainstream media still seem incapable of connecting the dots and see the large picture.

Facebook and Google are also members of the Bilderberg group, whose aim is to create a global dictatorship and a global electronic police state. The directors of CIA, NSA and NATO is at attendance at Bilderberg’s annual meeting together with the international banks, the military complex, the global companies, international media (who do not report about the meeting) and democratically elected politicians from all over the world. The Bilderberg group meet each year behind closed doors, and the people have no information about what is discussed and what is decided. Stefan Löfven from the Swedish Social democratic party, who is probably the next Swedish prime minister this year, attended the Bilderberg meeting, and Swedish media has not asked him a single question about what was discussed.

In the article enclosed below, which was published 2 years ago, Giten says that the so-called war on terrorism is not against terrorism or a specific country, it is a war against humanity.

In Swami Dhyan Giten’s Newsletter for January 2013, Giten also criticized the endless wars in the world. The article was also sent to President Obama. A couple of weeks later, the American company Yahoo, closed Giten’s official Yahoo-mail since 10 years. Despite 3 complaints to Yahoo and 3 complaints against Yahoo to ISPA, The Internet Service Providers Association, Yahoo still refuses to explain the reason for this.
 
The war drums are alarming
again
 

Wars are an outdated way to try to solve conflicts, which is unacceptable in the 21st century. The eternal wars are not really against a specific country, it is a war against humanity, says Swami Dhyan Giten, spiritual teacher and best-selling author.

The war drums are alarming again. The mainstream media informs us that USA need to defend themselves from the threats of a nuclear war from North Korea, but the truth is that USA has provoked North Korea until they threatened USA.

The foreign policy of President Obama is not very different from the foreign policy of George W. Bush as the economy of the US is based on the war industry. 1 trillion dollar per year of the taxes is used for military spending. It is also a well-known fact that the tax money for military spending that Pentagon receives is then converted into huge profits for the private companies and the war industrial complex. 

The neo-conservative think tanks have made a plan for a new American century (see the link enclosed below). This plan consists of a war list, which lie on the desk of President George W. Bush and consists of war against the following countries: Iraq, Iran, Libya, Syria, Lebanon and North Korea. President Obama is now continuing to follow this war list.

President Eisenhower warned against the “war industrial complex”, which he considered the largest threat to democracy. President John F. Kennedy also warned against a “secret conspiracy” against democracy. The war industrial complex consists of the international banks, oil companies, war industry, democratically elected politicians, conservative think tanks, international mainstream media and global companies, who make profits from human suffering and wars.

The neo-conservative politicians, with roots in Nazism, are considered to be nuts in Washington, and many of these people were fired from the Reagan-administration because of criminal activities.

In Libya and Syria, the up rise was started by US allies. In Syria, weapons were smuggled in by the US ally Saudi Arabia, one of the most brutal dictatorships in the world. USA has refused any invitations for negotiations for peace from the Syrian government. It also became very silent in Sweden among politicians and in the mainstream media when it was revealed that Swedish weapons that Sweden has sold to Saudi Arabia was smuggled in to the so-called “rebels” in Syria by Saudi Arabia.

The truth is that the goal of the eternal wars is a global dictatorship and a global electronic police state. The American president is just a marionette in the hands of the global political and economical elite. If he does not do what they say, he will be removed like Margaret Thatcher or murdered like John F. Kennedy – or Olof Palme. John F. Kennedy wanted to stop the Vietnam war and downsize the CIA, the world’s largest terrorist organization. Facebook, Google and Yahoo are also CIA-tools for Internet surveillance.

People are very tired of the endless wars, which is why the global political and economical elite has to lie and spread war propaganda to get people to support the wars. It is also the people that pay for the wars, which generate huge profit for the war industrial complex.

Wars are an outdated way to try to solve conflicts, which is unacceptable in the 21st century. Instead of trying to conquer yourself, wars are an unconscious way to try to conquer life. Wars are an unconscious way to try to conquer death, which is the basic fear in the West.

The eternal war is not really against a specific country, it is a war against humanity.

– Swami Dhyan Giten

Satsang with Swami Dhyan Giten, Januari, 8, in Stockholm: The Timeless and the Eternal

Skär ros
SATSANG

with

Swami Dhyan Giten

January, 8, in Stockholm

“The only possible way to change the world is through love – one person at a time.”
– Swami Dhyan Giten
The appreciated Satsang evenings with Giten in Stockholm began during the spring 2014 on January, 8. It will continue during 10 Wednesday evenings during the spring.
The first Satsang evening with Giten was a beautiful and sublime experience, which moved into a deep silence and a taste of eternity, of the timeless, of the limitless and boundless inner being.
“During the silent Satsang with Giten, I felt a taste of the eternal, of the timeless, of the unlimited inner being. It felt like the old Satsangs that I experienced in India. Giten is really good at what he is doing. It was also really strong to sit beside when Giten worked individually with participants.”
Toshen, beloved friend of Giten since many lives
Giten began this Satsang by saying that he would explain the meaning of life by lecturing on the The Purpose of Life: 4 Areas for a Balanced Life for the Individual and the Society , so that they can then move on to more fun things. He also said that it is easy to explain the meaning of life, but that it is really like love. We need to love before we can really know what love is. We need to dance before we can know what dance is. We need to taste the apple before we can really know what an apple tastes like.
This Satsang-series has the theme “Seven Levels of Consciousness”, and during these evenings Giten will lecture about the seven levels of the consciousness and the chakra system. The chakra system is a map of the human consciousness, and includes all psychological and spiritual life areas. During this Satsang-series we will explore the difference between the personality, the psychological “I”, and the inner being, the authentic self, the meditative quality within, the inner source of love and truth, the inner silence and emptiness, the capacity to surrender to life, in the chakra system.
Giten began this Satsang by lecturing on The Purpose of Life: 4 Areas for a Balanced Life for the Individual and the Society.
The Purpose of Life:
4 Areas for a Balanced Life
for the Individual and for the Society
The Purpose of Life consists of 4 areas, which create a balanced life for the individual and for the society. The four ares are Kama (The body), Arta (The world and the marketplace), Dharma (being) and Moksha (enlightenment).
1. Kama (Body)
Kama means “desire” in Sanskrit, and is the area of desire and enjoyment. It is the area of romantic life, sexual enjoyment and worldly and spiritual desires.
This area represents a life attitude of eat, drink and be merry.
2. Artha (The World and the Market place)
Artha means “material wealth” in Sanskrit, and is the area of money, economy and gaining material wealth. It is the area of ego, power, greed, selfishness, respect and fame in the world.
Arta is the area of government, politics, business and the church.
It is also the area of children, family and gaining money and material wealth to support the family.
This area is also about gaining material wealth to care of the physical body for spiritual growth.
This area is about understanding that Existence is abundance.
3. Dharma (being)
Dharma means “law, teaching and religion” in Sanskrit, and is the area when the individual begins to listen to his intuition, to his inner source of love, truth and wisdom, and begins to understand his true calling in the world.
It is the area when the individual begins to discover his inner being, the meditative quality within, the inner source of love and truth, the capacity to surrender to life.
This area is about discovering your vocation in life, and understanding how you can contribute to the world. It may be by functioning as a teacher, a doctor, a writer, a musician, a poet or by working in business, politics and government.
When an individual has developed the first three areas, Kama, Artha and Dharma, these three areas also begin to support the search and thirst of the individual for enlightenment.
4. Moksha (Enlightenment)
Moksha means “liberation or freedom” in Sanskrit, and it is the area for enlightenment.
It is the area for silence, emptiness and no-self.
It is the area to recognize the highest purpose in life, and to be one with God.
The essence of Satsang is to discover this area in life.
Swami Dhyan Giten

One participant commented that in his own experience dharma was the door to his inner joy, where he could share his creativity and music with the world. He also said that this created the relaxation into enlightenment.
Another participant said that silence was the way for her to find her inner source of love.
A third participant said that dharma felt like the most important area for her, and that it is the door for her to material abundance.
The lecture was followed by 15 minutes of silent Satsang with Giten, which created a deep silence, an experience of the eternal, of the timeless and of the unlimited and boundless inner being.
Read more about Satsang, Satsang Intensives and Satsang Weekends with Swami Dhyan Giten on MeetingTruth:

Goodreads quotes Giten on The World

 

The large book site Goodreads
with 9 million users
 quotes Giten on the World

quote

Swami Dhyan Giten

“There is a very simple

relationship between increased

socioeconomic rifts in the society

and increased violence,

criminality, war, increased lack of

trust between people, health

problems and social exclusion –

but it seems to be very difficult

for people to understand this

simple relationship.”

― Swami Dhyan Giten 

Read a Collection of Giten Quotes on Goodreads: 

http://www.goodreads.com/author/quotes/6152802.Swami_Dhyan_Giten

Swami Dhyan Giten: The Silent Revolution of the Heart – The Challenge for the 21st Century

Photo: Emanuel Sjögren
“Wars are an outdated way to try to solve conflicts,
which is unacceptable in the 21st century.”
– Swami Dhyan Giten
Swami Dhyan Giten: Light on the Path
Swami Dhyan Giten answers your questions on meditation and spiritual growth.
Light on the Path is an invitation, which can bring light on your path to inner awakening. It is an invitation, which can help you to discover the inner being, the meditative quality within, the inner silence and emptiness, the boundless and unlimited source of creativity, both in relation to ourselves, in relation to other people, in relation to creativity and in relation to Existence.

Your question will be published in Giten’s Newsletter, The Giten Blog and Giten’s spiritual blog on The Times of India. Your questions will be answered on these pages depending on when when Existence is ready to respond and the amount of questions.

You can send your questions to Giten on the following adress: swami.dhyan.giten@gmail.com
The third question is presented below.
Question 3.
The world seems to be going under. What can we do to save the world?
Peter
THE SILENT REVOLUTION OF THE HEART
– The Challenge for the 21 st Century
– From fear to love, from darkness to light and from
separation to wholeness
Right now it seems like the world is crumbling, and there is chaos all over the world. But the change from the old world order, from the old level of consciousness of ego, power and control is happening, and it creates the silent revolution of the heart, it creates the change to the new level of consciousness of the heart.
Right now, the dark and destructive people of the world, who tries to hold on the old world order of ego, power and control, are trying to start another war in Syria. By lying, they try to manipulate the world into supporting another war – like they did in Iraq. The truth is that they have themselves created the conflict in Syria, and the so-called “rebels” in Syria is CIA-agents – and now they try to use this situation to create another war.

The challenge for the 21st century is The Silent Revolution of the Heart. It is not a revolution within an organization or a land in the traditional sense with violence, madness and blood shed. It is a revolution in human consciousness.

The Silent Revolution of the Heart is an inner revolution from fear to love, from darkness to light and from separation to wholeness.

In society today there exists a deep split between the inner and outer world, between intellect and intuition, between male and female qualities, between rest and activity and between outer knowledge and inner wisdom. There is a rapid technological development in the society, but we seem to forget the most important factor: our self.

Humanity as a whole is in-between power and the heart in its psychological and spiritual development process towards spiritual maturity. The next step for humanity as a whole is to realize that real power is love and compassion.

The power chakra is the centre of the ego, the separated sense of “I”. The power chakra is about control, power and dominance over other people. A person who is on the development level of the power chakra wants to change other people, but he does not want to change himself.

Ordinary relationships are often power relationships, which is a fight and struggle between the partners needs and mine. Often the partner in a power relationship has the same strength to develop the power chakra.

The society is created out of the ego, and the need of the ego to create a hierarchy with power, status, respect, position, norms, roles and conformity. Many people in the West live in the power chakra, and are occupied with competing with others, to prove that they are somebody important, and finding their place in the hierarchy.

During the 20th Century has the psychological development level of humanity been on the awareness level of the power chakra? The focus of humanity has been on power, dominance, position, money and control over energy resources. We are technologically developed and this technology governs the development of the society, but this technology is at the same time destroying the earth. Energy resources are also a distinguishing theme in the power balance between countries.

Acting aggressively has its roots in fear, judgments and insecurity. Violence and aggressiveness is about control and dominance over another person. To judge and to be loving is two sides of the same coin. Judgments about another person are really about yourself. When we stop judging others and ourselves, our hearts opens. The heart is a healer that transforms fear to love, judgments to acceptance and separation to wholeness. The heart heals.

The 21st century means an inner awakening. It means a time to grow up. Many people talk about spirituality, meditation and inner development but it does not seem to change their lives. Our spiritual development depends on our commitment to our own development. We can use our free will to take on the challenge of life to grow or we can choose not to grow. This is the freedom that life gives us and it our own responsibility, but it seems that it is few people that accept life’s challenge to grow.

The 21st century represents a choice between the separation of ego and the vision of the heart. The silent revolution of the heart is a shift in human consciousness from the short-sighted perspective of the ego of “me” and “mine” to the focus of the heart on love and the needs of the other. It is a shift in consciousness from the short-sighted separation of the ego to the vision of the heart.

When we follow the way of the ego, the path of endless desires, it leads to struggle, conflict, exhaustion and separation from the Whole. The way of the heart is about learning to listen to our heart, to our inner source of love, joy, truth and wisdom. It is to be in a deep harmony with Existence.

When our heart is closed it creates an isolated and lonely feeling together with the attitude: “Nobody loves me”, “nobody cares about me” and “life is a struggle”, which makes us not see the love that is all around us.

A silent revolution of the heart happens when we start to care about another person, and it is a joy to put the needs of the other person before our own needs. It is on the awareness level of the heart that we begin to develop the sensitivity and awareness that makes us care about another person. The heart operates from the premises: I am responsible and only love works.

Love is to eat pizza with our beloved partner even though we hate pizza.

Our heart is the door to unconditional love both for ourselves and others. Our heart is really always open, but our judgments about ourselves and others keep it closed. When we stop judging ourselves and others, our heart begins to open. The way to healing is to learn to love and accept ourselves unconditionally. It means to embrace both our positive and negative sides with love and understanding. It means to learn to love everything that we find within ourselves.

We have been taught to love others, but not to love ourselves. But how can we love others without loving ourselves? The ABC of love is that we first need to learn to love ourselves before we can love anybody else.

Trust is a prerequisite for love. Without trust, love is without depth. It is like a plastic flower, instead of an alive, fresh and fragrant rose. Even if some people will let us down and make us sad and disappointed, it is no reason to let it undermine our basic trust in life. It is better to allow some people to let us down than not allow our basic trust in life to develop. Many people are so sleeping and unconscious that they really do not know what they are doing. They make us disappointed even if they do not really mean to. Even if we feel hurt, disillusioned and disappointed with people, see if you can give them love and understanding. A criterion for spiritual growth is that we begin to give love, rather than needing love.

Exactly as the rhythm of in-breathes and out-breathes of the physical body, the heart has also two poles: to give love and to receive love. Certain people are easier to give love to and other people are easier to be open to receive love. But to allow our love to become whole, we need to learn both to give love and to receive love.

Animals are great teachers in friendship and unconditional love. One of my course participants commented in a course, “I prefer animals before people, because animals cannot hurt me in the same way that people can. I myself still find it difficult to really trust that I am loved as I am. Even if I am aware about this, there is still a small part of myself that wants to contract, and which does not really trust that I am loved as I am and that life takes care of me. I find it easier to be present for others than to allow others to be present for me.”

Love and fear are two sides of the same coin. In the absence of love fear arises. In the light of love fear disappears, like when you turn the light on in a dark room. Fear is a contraction of our life energy together with an attitude of loneliness and isolation. Love creates an expansion of our life energy together with a feeling of love, joy and belongingness.

Love is the strongest power there is. There is no stronger force than love. Love is pure magic. Love transforms people without really doing anything. The sheer presence of love transforms people. There is nothing more holy than love, since love makes people whole.

Love accepts a person as he is. Love creates the freedom, which allows a person to be himself. Love creates the relaxation, which allows a person to relax into his inner being, into his authentic self. Love allows us to appreciate the beautiful being that we already are. Love allows a person to discover his true individuality.

Love is not an exclusive relationship with another person; love is a quality of our inner being. It is to discover the source of love deep within ourselves, which is our true nature.

In the depth of our heart, we already know that we are perfect as we are. In the depth of our inner being, we already know that life is perfect as it is.

It is on the awareness level of the heart that we begin to understand that we are not separate from life. We begin to understand that we are not small separate islands in a large ocean, but that life is one and that we are all small parts of the same whole. It is on the awareness level of the heart that we begin to understand what is important and meaningful in life. We begin to understand that life is about sharing, rather than hoarding, that life is about giving, rather than taking.

It is when we open our heart that we discover a sense of unity in love with other people, with the trees, with nature, with the sea and with the blue sky.

This is the silent revolution of the heart.

The human heart is the solution to the problems of the world.

The human heart contains all the answers.

The human heart has the capacity to expand and embrace the whole earth.
– Swami Dhyan Giten